Open main menu
Public domain
این نگاره در مالکیت عمومی قرار دارد زیرا توسط صدای آمریکا، رادیو تلویزیون دولت فدرال آمریکا برای خارج از آمریکا، ایجاد شده است.

همهٔ مفاد استفاده (اطلاعات حق تکثیر) آن را ببینید.


توجه داشته باشید که بازنشرهای صدای آمریکا از ای‌پی، ای‌اف‌پی و سایرین در مالکیت عمومی قرار ندارد. اعتبار هر تصویر یا نگاره‌ای را بررسی کنید.
Logo of the VOA
توجه: از این الگو مستقیماً استفاده نکنید. این الگو تنها برای ترجمه است. از الگوی {{PD-USGov-VOA}} استفاده کنید.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-USGov-VOA}} instead!