Open main menu
Public domain
Aquesta obra va ser publicada abans de l'1 de gener de 1924 i és anònima o pseudònima perquè l'autor és desconegut. És de domini públic als Estats Units així com als països i jurisdiccions on els terminis de drets d'autor per a obres anònimes és inferior a {{{1}}} anys desprès de la data de la primera publicació.
NOTA: No utilitzeu directament aquesta plantilla! Només és una traducció. Feu servir simplement {{PD-anon-expired}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-anon-expired}} instead!