Template:PD-old/ang

Public domain
Þis biliþ (oþþe ōðer media file) is folcliċ ǣht forþǣm his āƿrītesriht ne ƿunaþ.
Þis is sōþ in American, Austrelian, þǣm Europiscan Ȝemǣnscipe, and rīċum mid āƿrītesrihtes lagu þe līf þæs bōceres and 70 ȝēar cƿiþþ.

Dialog-warning.svg
Behielde þæt sumu rīċu āƿrītesrihtes lagu mā þonne 70 ȝēar hæfþ: Mexico hæfþ 100 ȝēar, Colombia hæfþ 80 ȝēar, and Guatemala and Samoa 75 ȝēar hæfþ. Þis biliþ mihteliċ ne folcliċ ǣht sīe in þissum rīċum, and hīe ne þā scorteres nīedbryċe lagu brūcaþ. Côte d'Ivoire hæfþ āƿrītesriht nīedbryċe 99 ȝēara and Honduras 75 ȝēar hæfþ, ac hīe þā scorteres nīedbryċe lagu brūcaþ.

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-old}} instead!