Open main menu
Public domain Aquesta imatge de geometria simple és inelegible per als drets d'autor i, per tant, està en domini públic, perquè consisteix completament en informació que és propietat comuna i no conté cap paternitat literària original.
Heptagon
NOTA: No utilitzeu directament aquesta plantilla! Només és una traducció. Feu servir simplement {{PD-shape}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-shape}} instead!