Open main menu
Public domain
این تصویر از متن فاقد شرایط لازم برای حق تکثیر است و بنابراین در مالکیت عمومی قرار دارد، به این دلیل که شامل اطلاعاتی است که به صورت مشترک بدون خلاقیت کافی مؤلف آن هستند. حقایق، داده‌ها و اطلاعات غیر اصل در خط تایپ عمومی یا دست خط ساده و اشکال سادهٔ هندسی با حق تکثیر محافظت نمی‌شوند. توجه: این الگو به طور عمومی به عکس نثر یا سایر متن‌های خلاقانه که به اندازهٔ کافی بلند هستند که واجد شرایط حق تکثیر باشند، بکار نمی‌رود.
توجه: از این الگو مستقیماً استفاده نکنید. این الگو تنها برای ترجمه است. از الگوی {{PD-text}} استفاده کنید.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-text}} instead!