Open main menu
Public domain
Aquest fitxer només consisteix en formes geomètriques simples i/o text. Això no arriba al llindar de l'originalitat necessari per a estar protegit per drets d'autor, per tant, està en domini públic.
No obstant això, podria estar subjecte altres tipus de restriccions. Vegeu WP:PD#Fonts o Template talk:PD-textlogo per a més informació.
NOTA: No utilitzeu directament aquesta plantilla! Només és una traducció. Feu servir simplement {{PD-textlogo}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-textlogo}} instead!