Open main menu
PD-icon.svg
این اثر توسط پدیدآور آن، در [[| Wikimedia Commons]] project، به مالکیت عمومی درآمده است. این مربوط به تمام جهان است.
در این مواردی که قانوناً امکان‌پذیر نیست:
به هر کسی اجازهٔ استفاده از این اثر برای هر مقصودی، بدون هیچ‌گونه شرایطی، را می‌دهد تا وقتی که این شرایط توسط قانون مستلزم نشده باشند.
توجه: از این الگو مستقیماً استفاده نکنید. این الگو تنها برای ترجمه است. از الگوی {{PD-user-w}} استفاده کنید.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-user-w}} instead!