Open main menu
Personality rights
Това произведение може да изобразява една или повече личности, които са живи или са починали наскоро, и чиято самоличност може да се установи. Употребата на изображения на живи или скоро починали хора е ограничена в някои страни от закони, отнасящи се до правата на личността, независимо от авторските права. Преди да използвате този материал, моля уверете се, че имате право на това съгласно законите, приложими към конкретния случай на Вашите намерения за употреба. Отговорността при евентуално на нарушение на правата на личността е изцяло ваша. Вижте условията за употреба.
ВНИМАНИЕ: Моля, не използвайте този шаблон директно! Той е само превод. Използвайте шаблон {{Personality rights}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Personality rights}} instead!