Опис на сликата
Датум на издавање
Издавач
Уметник
Печатница
Печатарска техника
Тираж
Назабување
Бр. во „Михел
Бр. во „Скот
Оптички вчитал
НАПОМЕНА: Не користете ја предлошкава непосредно!! Ова е само превод. Место неа, користете {{Philately}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Philately}} instead!