Open main menu
Satelitná snímka kruhových obilných polí v Kansase, USA. Polia majú kruhový tvar vďaka zvláštnemu centrálnemu zavlažovániu, ich priemer je 800 a 1 600 m. Celkovo snímka zobrazuje plochu približne 37×39 km.

This is the Slovak translation of the Picture of the day description page from .

Satelitná snímka kruhových obilných polí v Kansase, USA. Polia majú kruhový tvar vďaka zvláštnemu centrálnemu zavlažovániu, ich priemer je 800 a 1 600 m. Celkovo snímka zobrazuje plochu približne 37×39 km.

Descriptions in other languages: