Open main menu
Projeksie in driedimensionale ruimte van 'n vierdimensionale hiperkubus, roterend om ortogonale vlakke wat die objek verdeel van voor-links na agter-regs en van bo na onder. Die resultaat, 'n tesserak, 8-sel of reëlmatige oktakoron, is die voorstelling deur projeksie van die vierdimensionale analoog van 'n kubus.

This is the Afrikaans translation of the Picture of the day description page from .

Projeksie in driedimensionale ruimte van 'n vierdimensionale hiperkubus, roterend om ortogonale vlakke wat die objek verdeel van voor-links na agter-regs en van bo na onder. Die resultaat, 'n tesserak, 8-sel of reëlmatige oktakoron, is die voorstelling deur projeksie van die vierdimensionale analoog van 'n kubus.

Descriptions in other languages: