Open main menu
3Д проекција на четиридимензионален тесеракт (хиперкоцка) во проста ротација околу рамнина која го сече телото од напред-лево кон назад-десно и од горе до надолу.

This is the Macedonian translation of the Picture of the day description page from .

3Д проекција на четиридимензионален тесеракт (хиперкоцка) во проста ротација околу рамнина која го сече телото од напред-лево кон назад-десно и од горе до надолу.

Descriptions in other languages: