Open main menu
Sredina uglančanog koluta okamenjenog drveta iz Arizone. Posle uvećanja slike moguće je vidjeti strugotine insekata koji su živjeli prije otprilike 230 miliona godina u kasnom Trijasu.

This is the Bosnian translation of the Picture of the day description page from .

Sredina uglančanog koluta okamenjenog drveta iz Arizone. Posle uvećanja slike moguće je vidjeti strugotine insekata koji su živjeli prije otprilike 230 miliona godina u kasnom Trijasu.

Descriptions in other languages: