Open main menu
Средината на измазнета кришка од скаменето дрво од Аризона. Со зголемување на сликата може да се видат бушотини од инсекти кои живееле пред околу 230 милиони години, во доцниот Тријас.

This is the Macedonian translation of the Picture of the day description page from .

Средината на измазнета кришка од скаменето дрво од Аризона. Со зголемување на сликата може да се видат бушотини од инсекти кои живееле пред околу 230 милиони години, во доцниот Тријас.

Descriptions in other languages: