Open main menu
Sredica pološčenega kosa okamnelega drevesa iz Arizone. S povečavo je moč videti izvrtine žuželk, ki so živele pred približno 230 milijoni let v poznem triasu.

This is the Slovenian translation of the Picture of the day description page from .

Sredica pološčenega kosa okamnelega drevesa iz Arizone. S povečavo je moč videti izvrtine žuželk, ki so živele pred približno 230 milijoni let v poznem triasu.

Descriptions in other languages: