Open main menu
Сик на поклонение во Златниот храм (Хармандир Сахиб) во Амритсар, Индија.

This is the Macedonian translation of the Picture of the day description page from .

Сик на поклонение во Златниот храм (Хармандир Сахиб) во Амритсар, Индија.

Descriptions in other languages: