Open main menu
Provazovitá láva (tzv. typ pāhoehoe) a proudy balvanité lávy (tzv. typ ʻaʻā) na ostrově Havaj (fotografie z vrtulníku)

This is the Czech translation of the Picture of the day description page from .

Provazovitá láva (tzv. typ pāhoehoe) a proudy balvanité lávy (tzv. typ ʻaʻā) na ostrově Havaj (fotografie z vrtulníku)

Descriptions in other languages: