Open main menu
Nixie tube Telefunken ZM1210 (alang takap o coating) a gagana. Lapad (diameter): 19mm, kátas da reng nomiru: 15.5mm. Kayabe ya king anode ing kawad king arap da reng nomiru. Atin yang labing metung a cathode ing tubo: apulu la reng makaporma antimo reng nomirung 0 anggang 9, at ing metung (king mababang kaili), antimong decimal point.

This is the Pampanga translation of the Picture of the day description page from .

Nixie tube Telefunken ZM1210 (alang takap o coating) a gagana. Lapad (diameter): 19mm, kátas da reng nomiru: 15.5mm. Kayabe ya king anode ing kawad king arap da reng nomiru. Atin yang labing metung a cathode ing tubo: apulu la reng makaporma antimo reng nomirung 0 anggang 9, at ing metung (king mababang kaili), antimong decimal point.

Descriptions in other languages: