Open main menu
Publicitat de les cartes de felicitació per al dia de Sant Valentí de la casa Prang de Boston. Mostra una noia portant un grup de querubins com a globus.

This is the Catalan translation of the Picture of the day description page from .

Publicitat de les cartes de felicitació per al dia de Sant Valentí de la casa Prang de Boston. Mostra una noia portant un grup de querubins com a globus.

Descriptions in other languages: