Open main menu
Три авиона од типот Zlin Z-50LS на аеробатската екипа „Желазни“ на Гурашкиот аеромитинг.

This is the Macedonian translation of the Picture of the day description page from .

Три авиона од типот Zlin Z-50LS на аеробатската екипа „Желазни“ на Гурашкиот аеромитинг.

Descriptions in other languages: