Open main menu
Kryształy chromu o czystości 99,999% wytworzone metodą reakcji transportu chemicznego przez rozkład jodku chromu oraz sześcian wykonany z chromu o czystości 99,95% = 3N5.

This is the Polish translation of the Picture of the day description page from .

Kryształy chromu o czystości 99,999% wytworzone metodą reakcji transportu chemicznego przez rozkład jodku chromu oraz sześcian wykonany z chromu o czystości 99,95% = 3N5.

Descriptions in other languages: