Open main menu
Фотографија на мртва природа, без фотомонтажа. Направена со турнување на масата, користејќи лепак и обоен желатин (во бокалот)

This is the Macedonian translation of the Picture of the day description page from .

Фотографија на мртва природа, без фотомонтажа. Направена со турнување на масата, користејќи лепак и обоен желатин (во бокалот)

Descriptions in other languages: