Open main menu
Εξαχνωµένο δενδριτικό δείγµα Υττρίου (Y) υψηλής καθαρότητας 99,99 % Y/TREM. Προς σύγκριση παρατίθεται κύßος Υττρίου ακµής 1 εκατοστόµετρου επανατετηγµένος µε τόξο αργού και καθαρότητας 99,9 %.

This is the Greek translation of the Picture of the day description page from .

Εξαχνωµένο δενδριτικό δείγµα Υττρίου (Y) υψηλής καθαρότητας 99,99 % Y/TREM. Προς σύγκριση παρατίθεται κύßος Υττρίου ακµής 1 εκατοστόµετρου επανατετηγµένος µε τόξο αργού και καθαρότητας 99,9 %.

Descriptions in other languages: