Open main menu
Улична продавачка на зелена леблебија во Варанаси, Индија.

This is the Macedonian translation of the Picture of the day description page from .

Улична продавачка на зелена леблебија во Варанаси, Индија.

Descriptions in other languages: