Open main menu
Główny ołtarz oraz kopuła kościoła pw. św. Franciszka wchodzącego w skład zespołu klasztornego w Quito w Ekwadorze. Rzymskokatolicki klasztor, którego budowę ukończono w XVII wieku, to największy zespół architektoniczny wśród historycznych budowli kolonialnej Ameryki Łacińskiej. Ponieważ jego budowa trwała 150 lat, zespół stanowi mieszankę różnych stylów architektonicznych.

This is the Polish translation of the Picture of the day description page from .

Główny ołtarz oraz kopuła kościoła pw. św. Franciszka wchodzącego w skład zespołu klasztornego w Quito w Ekwadorze. Rzymskokatolicki klasztor, którego budowę ukończono w XVII wieku, to największy zespół architektoniczny wśród historycznych budowli kolonialnej Ameryki Łacińskiej. Ponieważ jego budowa trwała 150 lat, zespół stanowi mieszankę różnych stylów architektonicznych.

Descriptions in other languages: