Template:Potd/2017-03-22 (cs)

Světový den vody připadající každoročně na 22. březen se soustřeďuje na důležitost celosvětové dostupnosti čisté pitné vody a ochranu vodních zdrojů. Formálně se tento den slaví od roku 1992, kdy byl navržen dokumentem Agenda 21 na mezinárodní konferenci Organizace spojených národů v Rio de Janeiro.

 Template:Potd/2017-03-22
This is the Czech translation of the Picture of the day description page from .

Světový den vody připadající každoročně na 22. březen se soustřeďuje na důležitost celosvětové dostupnosti čisté pitné vody a ochranu vodních zdrojů. Formálně se tento den slaví od roku 1992, kdy byl navržen dokumentem Agenda 21 na mezinárodní konferenci Organizace spojených národů v Rio de Janeiro.

Descriptions in other languages: