Open main menu
Kristaus gimimas parapijos altorius - ir piligrimų bažnyčia Kefermarkte, Aukštutinėje Austrijoje. Autorius nežinomas (Kefermarkto altoriaus autorius), apie 1497 m.

This is the Lithuanian translation of the Picture of the day description page from .

Kristaus gimimas parapijos altorius - ir piligrimų bažnyčia Kefermarkte, Aukštutinėje Austrijoje. Autorius nežinomas (Kefermarkto altoriaus autorius), apie 1497 m.

Descriptions in other languages: