Open main menu

Template:Potd/2018-10-31 (mk)

Олтар во лутеранскиот Манастир на Светиот Гроб во Бранденбург. Денес е Ден на реформацијата во Германија и Австрија.

 Template:Potd/2018-10-31
This is the Macedonian translation of the Picture of the day description page from .

Олтар во лутеранскиот Манастир на Светиот Гроб во Бранденбург. Денес е Ден на реформацијата во Германија и Австрија.

Descriptions in other languages: