Open main menu
Cerkiew pw. Zmartwychwstania św. Łazarza na wyspie Kiży na jeziorze Onega, w Karelii, w Rosji.

This is the Polish translation of the Picture of the day description page from .

Cerkiew pw. Zmartwychwstania św. Łazarza na wyspie Kiży na jeziorze Onega, w Karelii, w Rosji.

Descriptions in other languages: