Open main menu

Wikimedia Commons β

Template:Promote Board elections 2011/vi

Wikimedia cần bạn.     Hãy giúp chúng tôi bằng cách tham gia Cuộc bầu cử Ban quản trị Wikimedia!
Bỏ phiếu kết thúc lúc 23:59 ngày 12 tháng 6 năm 2011 (UTC)

cuộc bỏ phiếu kết thúc has already ended. (refresh)

Cuộc bầu cử này Rất Quan Trọng …

Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu là những người lãnh đạo cao nhất của Wikimedia.
 • Họ chọn lựa và giám sát Giám đốc Điều hành và các nhân viên
 • Họ xác định nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch dài hạn và các chính sách cấp cao của Wikimedia Foundation.
 • Họ giám sát ngân sách vượt hơn 10 triệu USD mỗi năm.
 • Họ xác định cách phân bố các nguồn thu.
Hãy làm theo Hướng dẫn bình chọn
1. Hãy nhớ:
 • Phải công bằng.
 • Tránh xung đột cá nhân.
2. Hãy viết:
 • Nói về chính bạn.
 • Nói về Wikimedia. Bạn muốn làm gì cho Wikimedia?
 • Nói về người mà bạn ủng hộ. Tại sao?
 • Nói về quan đểm. Phải công bằng!
3. Hãy chia sẻ:
 • Tạo một liên kết đến Hướng dẫn bình chọn của bạn. Đặt nó trong trang cá nhân của bạn.
 • Tạo một liên kết đến Hướng dẫn bình chọn của bạn. Đặt nó trong trang thảo luận cá nhân của bạn.
 • Tạo một liên kết đến Hướng dẫn bình chọn của bạn. Đặt nó trong trang Thảo luận trung tâm của dự án địa phương.
 • Tạo những liên kết đến các tất cả các Hướng dẫn bình chọn. Đặt liên kết trong Hướng dẫn bình chọn của bạn.
4. Hãy tuyển chọn
 • Yêu cầu người khác làm một hướng dẫn bình chọn.
 • Yêu cầu người khác thảo luận về cuộc bầu cử.
 • Yêu cầu người khác thúc đẩy tham gia bầu cử.
Trợ giúp thúc đẩy
 • Nói với người khác. Thảo luận về cuộc bầu cử và tầm quan trọng của cuộc bầu cử.
 • Đăng thông báo về cuộc bầu cử lên phòng Thảo luận địa phương.
 • Nói với những biên tập viên đáng tin cậy. Yêu cầu họ làm theo Hướng dẫn bình chọn.
 • Đóng góp như một thành viên hỗ trợ bầu cử.
Sử dụng hộp: chỉ cần thêm {{Promote Board elections 2011}} trong bất kỳ trang nào.
CHÚ Ý: Xin đừng trực tiếp sử dụng bản mẫu này! Đây chỉ là một bản dịch. Thay vào đó, hãy dùng {{Promote Board elections 2011}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Promote Board elections 2011}} instead!