Applications-graphics.svg
ภาพนี้ ได้รับการปรับแต่งภาพ ซึ่งหมายความว่าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงภาพต่างจากต้นฉบับ

หมายเหตุ: กรุณา อย่า ใช้แม่แบบนี้โดยตรง! นี่เป็นเพียงการแปล ให้ใช้ {{Retouched picture}} แทน!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Retouched picture}} instead!