Open main menu
Refresh file.svg
این پرونده توسط [[:{{{1}}}]] جایگزین شده‌است. توصیه می‌شود که پروندهٔ دیگر را استفاده کنید. توجه داشته باشید که پاک کردن نگاره‌های جایگرین شده به رضایت نیاز دارد.
[[|100x100px|border|new file]]
توجه: از این الگو مستقیماً استفاده نکنید. این الگو تنها برای ترجمه است. از الگوی {{Superseded}} استفاده کنید.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Superseded}} instead!