Open main menu

Template:The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp by Rembrandt

SummaryEdit

Rembrandt: The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp  wikidata:Q661378 q:it:Lezione di anatomia del dottor Tulp
Artist
creator QS:P170,Q5598
Rembrandt: The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp
Title
The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp
Object type painting
Genre group portrait
Depicted people Nicolaes Tulp
Date 1632
date QS:P571,+1632-00-00T00:00:00Z/9
Medium oil on canvas
medium QS:P186,Q296955;P186,Q4259259,P518,Q861259
Dimensions Height: 169.5 cm (66.7 ″); Width: 216.5 cm (85.2 ″)
dimensions QS:P2048,169.5U174728;P2049,216.5U174728
institution QS:P195,Q221092
Current location
Room 9
Accession number
146
Place of creation Amsterdam
Object history

: commissioned by Chirurgijnsgilde, Amsterdam

from 1632 until 1828
date QS:P,+1500-00-00T00:00:00Z/6,P580,+1632-00-00T00:00:00Z/9,P582,+1828-00-00T00:00:00Z/9
: Gildekamer, Waag, Nieuwmarkt, Amsterdam

: ownership transferred to Weduwen en wezen Fonds van het Chirurgijnsgilde, Waag, Nieuwmarkt, Amsterdam, by Chirurgijnsgilde, Amsterdam

from 4 August 1828 until September 1828: sale of the collection of Weduwen en wezen Fonds van het Chirurgijnsgilde, Amsterdam, at Jeronimo de Vries, Amsterdam, lot no. 109, unsold (as ‘Rembrand hoog 1 el 6 p. 3 d., breed 2 el 1 p. 6 d. Doek. 109. De alom beroemde schilderij, behorende aan het Chrurgijnsweduwenfonds te Amsterdam, en aldaar geplaatst geweest op het Theatrum Anatomicum, verbeeldende den Burgemeester en Hoogleraar in de genees- en heelkunde, Nicolaas Tulp zijne vrienden en leerlingen, Mr. Jacob Block, Hartman Hartmansz, Adriaan Slabbraan, Jacob de Wit, Matthijs Kalkoen, Jacob Koolveld en Frans van Loenen, in de ontleedkunde onderwijzende. Hij is gezeten met een breeden hoed op het hoofd, houdende een ontleedtang in de hand, voor hem ligt op den ontleedtafel het lijk, zijne vrienden zijn bloodshoofds en luisteren met de meeste aandagt en inspanning naar hunnen meester, wiens geheele houding de toon van onderrigting aanduidt; de schikking der hoofden, de onuitsprekelijke karaktermatige uitdrukkingen van ieders bijzondere belangstelling, zoo kunstig naar een en hetzelfde hoofddoel gericht, de kalmte des meesters en het vuur der leerlingen, maken dit historiëel meesterstuk met zoo vele belangrijke portretten en afbeeldingen den hoogsten lof waardig, zoodat men zien kan dat Rembrand, die zoo zeer gehecht was aan, als beschermd door den Burgemeester Tulp en deszelfs schoonzoon, den Burgemeester Jan Six, (den bijzonderen en meest hartelijken vriend van Rembrand) alle zijne kunstvermogens heeft ten koste gelegd, om dit als een meesterstuk van zijne kunst te vervaardigen. Zijnde deze allerberoemdste Schilderij verder bekend door de prent van J. de Frey.’)

: purchased by the Dutch state for the Royal Picture Gallery Mauritshuis, The Hague for NLG 32,000
Exhibition history

Historische tentoonstelling. 650-jarig bestaan van Amsterdam 1275-1925, Rijksmuseum, Amsterdam, , cat.no. 553.

Weerzien der meesters, 1945, Rijksmuseum, Amsterdam, Cat.no. 83.

Rembrandt Tentoonstelling. Ter herdenking van de geboorte van Rembrandt op 15 juli 1606, Rijksmuseum, Amsterdam, , Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, , OCLC 15659340, cat.no. 19.

The orange and the rose. Holland and Britain in the age of observation, 1600-1750, , Victoria and Albert Museum, London, Cat.no. 58.

Rembrandt onder het mes. De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp ontleed, , Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, The Hague.

De glorie van de Gouden Eeuw. Nederlandse kunst uit de 17de eeuw. Schilderijen, beeldhouwkunst en kunstnijverheid, Rijksmuseum, Amsterdam, , ISBN 90-400-9433-0, cat.no. 58.
Hollanders in beeld, , Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, The Hague, Cat.no. 53.

Meesters uit het Mauritshuis. Zes eeuwen kunst onder een dak, , Gemeentemuseum Den Haag, The Hague.
Inscriptions Signature and date top center: Rembrant. ft: 1632
References Anonymous
Unknown author
, Mauritshuis online catalogue, as The Anatomy Lesson of Dr Nicolaes Tulp, 169.5 × 216.5 cm (66.7 × 85.2 ″).
Anonymous
Unknown author
, RKDimages, Art-work number 3048, as The anatomy lesson of Dr Nicolaes Tulp, 169 × 216.5 cm (66.5 × 85.2 ″).
Anonymous
Unknown author
, The Rembrandt Database, as The anatomy lesson of Dr Nicolaes Tulp, 169.5 × 216.5 cm (66.7 × 85.2 ″). Anonymous
Unknown author
, Bildindex der Kunst und Architektur, object 20186189, as Die Anatomiestunde des Dr. Nicolaes Tulp, 169.5 × 216.5 cm (66.7 × 85.2 ″)
Anonymous
Unknown author
, Web Gallery of Art, as The Anatomy Lecture of Dr. Nicolaes Tulp, 170 × 217 cm (66.9 × 85.4 ″).
Anonymous
Unknown author
([circa 1900
date QS:P,+1900-00-00T00:00:00Z/9,P1480,Q5727902
]) Mauritshuis. The Hague. Holland, 's-Gravenhage: De Groot & Dijkhoff, [p. 25], as The anatomical lecture, with image in black and white.
Authority control
Source/Photographer Unknown
Other versions Category:The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp

LicensingEdit

This is a faithful photographic reproduction of a two-dimensional, public domain work of art. The work of art itself is in the public domain for the following reason:
Public domain

This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or less.


Dialog-warning.svg You must also include a United States public domain tag to indicate why this work is in the public domain in the United States.

The official position taken by the Wikimedia Foundation is that "faithful reproductions of two-dimensional public domain works of art are public domain".
This photographic reproduction is therefore also considered to be in the public domain in the United States. In other jurisdictions, re-use of this content may be restricted; see Reuse of PD-Art photographs for details.