Open main menu
Trademarked
Това произведение включва материал, който може да бъде защитен като търговска марка в някои юрисдикции. Ако искате да го използвате, трябва да се гарантира, че имате законното право да прави това и че не нарушава правата на търговски марки. Вижте ни общ отказ от отговорност.
This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing.
ВНИМАНИЕ: Моля, не използвайте този шаблон директно! Той е само превод. Използвайте шаблон {{Trademarked}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Trademarked}} instead!