Open main menu
Trademarked
Toto dielo obsahuje materiál, ktorý je v jednej či viacerých jurisdikciách predmetom známkoprávnej ochrany. Pred použitím týchto materiálov sa uistite, že vami zamýšľané použitie nie je v rozpore s platnými zákonmi. Za neporušovanie cudzích práv nesiete plnú zodpovednosť vy. Pozrite tiež naše všeobecné vylúčenie zodpovednosti.
This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing.
POZNÁMKA: Prosíme nepoužívajte túto šablónu priamo. Toto je len preklad. Použite {{Trademarked}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Trademarked}} instead!