Open main menu

Ďakujeme vám za odoslané fotografie do súťaže Wiki miluje pamiatky.
Naši dobrovoľníci tieto fotografie pridajú do príslušných článkov a zoznamov.

POZNÁMKA: Prosíme nepoužívajte túto šablónu priamo. Toto je len preklad. Použite {{Upload campaign use Wiki Loves Monuments}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Upload campaign use Wiki Loves Monuments}} instead!