El codi font d'aquest SVG és vàlid.

NOTA: No utilitzeu directament aquesta plantilla! Només és una traducció. Feu servir simplement {{Valid SVG}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Valid SVG}} instead!