Ο πηγαίος κώδικας αυτού του SVG είναι έγκυρος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε αυτό το πρότυπο απευθείας! Είναι μόνο για μετάφραση. Χρησιμοποιήστε το {{Valid SVG}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Valid SVG}} instead!