Open main menu

Бұл SVG-файлдың бастапқы коды дұрыс.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Өтініш, бұл үлгіні тікелей қолданбаңыз! Бұл тек аударма беті. Бұның орнына {{Valid SVG}} үлгісін қолданыңыз.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Valid SVG}} instead!