แฟ้มภาพสกุล SVG นี้ มีโค้ดต้นฉบับ ตรวจสอบถูกต้องแล้ว.

หมายเหตุ: กรุณา อย่า ใช้แม่แบบนี้โดยตรง! นี่เป็นเพียงการแปล ให้ใช้ {{Valid SVG}} แทน!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Valid SVG}} instead!