Last modified on 8 November 2013, at 04:29

Template:WLPA 2013 start/he

ויקי אוהבת אמנות חוצות יוצאת לדרך!

לכבוד תחרות WLPA 2013, בחודש מאי אנחנו פועלים בויקי אוהבת אמנות חוצות, תחרות צילום שמתמקדת על העלת תצלומים של יצירות אמנות ופסלים לוויקישיתוף.

נא ראו את רשימת היצירות הכלולים, והשתתפו ב - GLAM במדינה שלך, כדי להעלות כמה שיותר צילומים.

בברכה, מארגני ויקי אוהבת אמנות חוצות