Open main menu

Theraphosidae

family of often hairy and very large arachnids

Phylum : Chordata - Class : Arachnida - Order : Araneae - Family: Theraphosidae (bird eating spiders, AKA tarantulas)

Deutsch: Vogelspinnen

Contents

Genus AphonopelmaEdit
Genus ChaopelmaEdit
Genus ChilobrachysEdit
Genus GrammostolaEdit
Genus LasiodoraEdit
Genus PamphobeteusEdit
Genus PsalmopoeusEdit
Genus PoecilotheriaEdit
Genus AviculariaEdit
Genus XenesthisEdit
Genus MegaphobemaEdit
Genus TheraphosaEdit