הגמל התימני

Member since June, 2008

My name is HaGamal HaTeimani and I come from Israel.