הגמל התימני

Joined 1 June 2008

My name is HaGamal HaTeimani and I come from Israel.