Open main menu

User:לערי ריינהארט/sandbox/transliterations

< User:לערי ריינהארט‎ | sandbox

Contents

Transliterations to Latin-1 (en:)Edit

I suggested to de:Benutzer:Aka to implement the most common transcription roles for non UTF-8, for the Latin-1 Wikipedias: en:, da:, nl:, sv: etc.


Example: I can find the titles related to Timişoara only with the two queries GlobalWPSearch Timisoara and GlobalWPSearch Timişoara. At "Latin-1" wiki's "Timişoara" is not a valid title. GlobalWPSearch should make the transliteration and combine the two searchs.


Hint: If transliteration roles are to complicated we should start with "best match" strategies. Gangleri | Th | T 16:19, 19 Apr 2005 (UTC)


This list is ordered by language code.

Transliterations
á č ď é ě í ň ó ř š ť ú ů ý ž Á Č Ď É Ě Í Ň Ó Ř Š Ť Ú Ů Ý Ž
x x x x x x x x x x x x
a c d e e i n o r s t u u y z A C D E E I N O R S T U U Y Z

Note: Vowels with acutes are often not transcribed, as those characters are in Latin-1.

Examples
á en:Vaclav Havel / en:Václav Havel cs:Václav Havel
ň en:Plzen cs:Plzeň
š en:Benesov cs:Benešov
Š en:Skoda cs:Škoda

none

Transliterations
ç Ç ê Ê î Î ş Ş û Û
c C e E i I s S u U
Transliterations
ą ė ę č į š ū ų ž Ą Ė Ę Č Į Š Ū Ų Ž
a e e c i s u u z A E E C I S U U Z
Examples
ė e en:Klaipeda lt:Klaipėda
ę e
č c
į i
š s en:Siauliai lt:Šiauliai
ū u en:Grutas park lt:Grūto parkas
ų u
ž z en:Panevezys lt:Panevėžys
Transliterations
ą ć ę ł ń ó ś ź ż Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż
a c e l n o s z z A C E L N O S Z Z
Examples
ą a pl:Grudziądz en:Grudziadz
ę e
ć c
Ł L pl:Łódź en:Lodz
ń n pl:Toruń en:Torun
ó o pl:Łódź en:Lodz
ś s
ź z pl:Łódź en:Lodz
Ż Z pl:Żary en:Zary
Transliterations
ă â î ş ţ Ă Â Î Ş Ţ
a a i s t A A I S T
Examples
ă a en:Navodari ro:Năvodari
â a en:Campina ro:Câmpina
î i en:Intorsura Buzaului ro:Întorsura Buzăului
ş a en:Timisoara ro:Timişoara
ţ t en:Galati ro:Galaţi
Transliterations
á ä é í ó ô ý ú č ď ĺ ľ ň ŕ š ť ž Á Ä É Í Ó Ô Ý Ú Č Ď Ĺ Ľ Ň Ŕ Š Ť Ž
a a e i o o y u c d l l n r s t z A A E I O O Y U C D L L N R S T Z
Transliterations
č š ž Č Š Ž
c s z C S Z
Transliterations
ç ë Ç Ë
c e C E
Examples
ç c sq:Korça Korca
ë e sq:Shqipëria Shqiperia
Ç C sq:Çerçiz Topulli Cerciz Topulli
Ë E