Open main menu

Georgy Palpurin ShareBulgaria team

Joined 29 June 2015
(Redirected from User:Interact-Bulgaria)

Интеракция: (лат.) inter – между; actio – действие; взаимодействие; двустранна комуникация, при която действията/съобщенията на даден индивид/система са свързани и породени от предишни такива на отсрещните индивиди/системи.

Национална асоциация „Интерактивна България“ е резултат от усилията на Фондация в обществена полза „Интерактивна България“ да свърже в мрежа от интеракции широк кръг заинтересувани страни – представители на бизнеса, администрацията и гражданския сектор – за изясняване на понятието „интеракция“ и възможните му приложения в обществения живот.

Национална асоциация „Интерактивна България“ работи за прилагане на интерактивни технологии и решения за гражданското общество, административното осигуряване, управлението и бизнеса – като създава и популяризира интерактивни продукти и услуги, изобразяващи и представящи в глобалното web-пространство българската държава, символи и народ, история, култура и традиции, и възможности за инвестиции и бизнес.

В случай, че сме Ви провокирали с нещо или просто желаете да се свържете с нас, можете да го направите на официалния ни e-mail: office@interact.bg