Open main menu
  • This license is only valid for files uploaded until September 2013.Mail permission (in Polish):


Od: Anna Klis <anna.klis@wp.mil.pl>
Do: nemo5576@XXXXXXXX
Kopia do:
Temat: odpowiedz z CI MON
Data: 3 czerwca 2005 14:55

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pytanie skierowane do Centrum Informacyjnego MON, uprzejmie informuję, że moga Państwo korzystać z zamieszczonych zdjec na stronie internetowej MON (www.wp.mil.pl) do woli. Jedynym warunkiem jest każdorazowe podanie źródła.

Z poważaniem

Centrum Informacyjne MON


Translation (by Pibwl 19:21, 8 March 2008 (UTC)):

From: Anna Klis...

To: nemo5576@XXXXXXXX ...

Date: 3 June 2005 14:55

Dear Sir,

In request for an answer to Ministry of Defence Information Center I kindly inform, that you may freely use photos published in MoD web page (www.wp.mil.pl). The only condition is indication of source each time.

Regards,

MoD Information Center


UWAGA!!!
Aktualny adres witryny: www.mon.gov.pl
Zgoda nie dotyczy witryny: archiwalny.mon.gov.pl