Open main menu
My Babel File
Current UTC time 01:16
sl
de-2
en-1
ru-1
sh-1 Овај корисник поседује основно знање српскохрватског језика.
Ovaj korisnik poseduje osnovno znanje srpskohrvatskog jezika.
es-1


The caravan
(Hugo Ball)

jolifanto bambla o falli bambla
grossiga m'pfa habla horem
egiga goramen
higo bloiko russula huju
hollaka hollala
anlogo bung
blago bung blago bung
bosso fataka
ü üü ü
schampa wulla wussa olobo
hej tatta gorem
eschige zunbada
wulubu ssubudu uluwu ssubudu
tumba ba- umf
kusa gauma
ba - umf