User talk:Cathy Richards

Welcome to Wikimedia Commons, Cathy Richards!

Contents

Permissions and removed categories on "File:לא שווה להיות ביסקסואלית.jpg"Edit

I'm not sure why you removed these? The poster is a protest poster from the Tel Aviv Pride month radical LGBT campaign, and refers to bisexual oppression. You also put a permissions warning on it even though I clearly stated I own the rights to it... Why? TMagen (talk) 19:11, 15 June 2014 (UTC)

Please remove permissions warning. I hereby give myself permission to share my work.TMagen (talk) 21:05, 15 June 2014 (UTC)

Commons:Featured picture candidates/File:Avocado with cross section.jpgEdit

Hi, There is a slightly improved version of the image you supported. Could you please take some time to revisit the nomination? Thanks -- Muhammad 17:44, 26 September 2010 (UTC)

File:Julio-claudian prince CdM Inv57-7.jpgEdit

Hello! Have you got a reference for the IDn as Agrippa Postumus? I usually copy the museum description. I may have made a mistake in the process, though. Jastrow (Λέγετε) 17:17, 3 October 2010 (UTC)

File:Pomnik papieża w Łowiczu.JPGEdit

Hello!

Freedom of panorama in Poland is fact! --Starscream (talk) 16:05, 17 April 2011 (UTC)

pl:FP imagesEdit

Hello Cathy, thank you very much for your hard work :-) Pozdrawiam, --Alchemist-hp (talk) 13:17, 25 April 2011 (UTC)

File source is not properly indicated: File:Andrzej Kajetan Wroblewski.jpgEdit

The picture was taken by my colleague Alina Domanowska. She and professor Wroblewski agreed with using this photo in Wikipedia. The photo has been also published on http://fizyka.polsl.pl/pl/?page=galeria&act=view_foto&foto_id=227&pos=19&str=1 I can contact my colleague next week if you need her confirmation. --Miczek (talk) 17:11, 26 May 2011 (UTC)

Proszę o wyjaśnienie, dlaczego mimo podania źródła (licencja była już wcześniej) zdjęcie zostało skasowane. --Miczek (talk) 08:42, 7 June 2011 (UTC)

Edit

Hello, I am writing in response to the email notification regarding the violation of the rights to the logo used in IV LO entry. I would like to confirm that I am the author of the school logo used both on the facebook website http://www.facebook.com/pages/4LO/176947745693389 and in the Wikipedia entry that has been recently created by me. Should I obtain a confirmation from the school to make sure the entry is not deleted ? Or maybe there is some other way to confirm that I have actually made it ? I am quite new at this and this is my first Wiki entry, therefore I would like to do it by the book. Looking forward to hearing from you Thank you for your help

IVLOwGdansku (talk) 19:30, 9 June 2011 (UTC) ps the entry in Wikipedia is http://pl.wikipedia.org/wiki/IV_Liceum_Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce_im_Marynarzy_WOP_w_Gda%C5%84sku#Historia

Bardzo dziękuję za pomoc. Email został przesłany. IVLOwGdansku (talk) 19:53, 9 June 2011 (UTC)

Moving nsd templateEdit

Dear user, I appreciate your contributions to the Commons, please do not move the nsd or other licensing problem tags to the bottom, they should be on top of page and noticeable for everyone, so users could understand and solve the issue or stop from using it somewhere else before problem is solved, regards.   ■ MMXX  talk  13:54, 9 July 2011 (UTC)

File:CIS logo 09.jpgEdit

Hi, please don't nominate a file for speedy deletion if {{PD-textlogo}} applies. Jcb (talk) 14:46, 5 September 2011 (UTC)

Category:Muammar al-GaddafiEdit

Please stop reverting Category:Muammar al-Gaddafi. This alternate ways of spelling are necessary for the search of folks that spell the name in a different way. As you can see on the interwiki's, there are many ways. --Foroa (talk) 09:40, 6 September 2011 (UTC)

Cat modificationsEdit

I think you better stop doing useless category changes. Silesia is a region in Europe.

Unless you are very familiar with the various complex combined category systems as Category:Musical instruments classification, you better don't change them. It took many days of experts to get those categories stable. --Foroa (talk) 05:42, 8 September 2011 (UTC)

w:Edit

Hello. Why change en: to w:? If it’s to make it clearer in code that it is a link to Wikipedia, there is a better way: {{w}}. For example:

--AVRS (talk) 14:51, 13 September 2011 (UTC)

Voting templates at FPCEdit

Hi Cathy,

I changed two of you voting templates at FPC, cf the recognised voting templates. You can express a nuance to your vote using an optional parameter in the voting templates. I.e., {{Support|Weak support}} gives Symbol support vote.svg Weak support, and {{Support|Strong Support}} gives Symbol support vote.svg Strong support. --Slaunger (talk) 18:27, 4 December 2011 (UTC)

FP CandidatesEdit

Hi, you've voted at Commons:Featured picture candidates/File:Aussichtsturm Frankenwarte.jpg and criticized that the picture is a bit too dark. I've now brightened it up so it would be nice if you check your voting again! Thanks --Carport (talk) 17:46, 19 January 2012 (UTC)

Sparky1-desktop-plEdit

Hi. I have enclosed permission I forgotten before to my Sparky1-desktop-pl screenshot. Is it correct now? Or something else? --Pavroo (talk) 23:01, 27 February 2012 (UTC)

speedy without any reason?!Edit

Hallo Cathy Richards, http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File_talk:Cock_swinging.gif&action=history Cheers --Saibo (Δ) 02:47, 10 March 2012 (UTC)

Your participating in votingEdit

Dear Cathy,

I can see that you participated in the featured picture voting on Commons:Featured picture candidates/File:Steinway & Sons concert grand piano, model D-274, manufactured at Steinway's factory in Hamburg, Germany.png. Fortunately, this beautiful picture became a featured picture because many persons participated in the voting period. The rules says that there has to be at least 7 supporting votes and a ratio of supporting/opposing votes at least 2/1 (a two-thirds majority).[1]

Therfore, I would kindly ask you if you would like to give your vote in this similar voting Commons:Featured picture candidates/File:Steinway & Sons upright piano, model K-132, manufactured at Steinway's factory in Hamburg, Germany.png before it ends on 9 May 2012 at 01:58:26 (UTC).

Thanks!

Yours sincerely, --Hereiamfriends (talk) 15:23, 5 May 2012 (UTC).

File:Krajobrazy_i_portrety.jpg ; File:Marek_Zaganczyk,_Cyprysy_i_topole.jpg ; File:Droga_do_Sieny.jpegEdit

Dzień dobry. Przesyłam mail ze zgodą autora książek, których prawa do okładek zostały zakwestionowane. Mail został tez wysłany na adres wskazany w wikipedi:

Szanowni Państwo, Niniejszym zaświadczam, ze jestem jedynym właścicielem wyłącznych majątkowych praw autorskich do plików pierwotnie dostępnych pod adresem www.zeszytyliterackie.pl. Pliki zamieszczono w projektach Wikimedia, jako Krajobrazy i portrety.jpg; Marek Zaganczyk, Cyprysy i topole.jpg; Marek zaganczyk 2011 wenecja.jpeg; Droga do Sieny.jpeg (linki: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krajobrazy_i_portrety.jpg ; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marek_Zaganczyk,_Cyprysy_i_topole.jpg ; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marek_zaganczyk_2011_wenecja.jpeg ; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Droga_do_Sieny.jpeg)

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wspomnianych utworów na zasadach licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, wersja 3.0 ( http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl)

Jestem świadomy, że udostępniając tę pracę na wyżej wspomnianych licencjach zgadzam się na jej komercyjne wykorzystanie i modyfikacje w zależności od potrzeb użytkowników.

Wiem, że autorzy zachowują osobiste prawa autorskie do wspomnianej pracy i że, o ile wyrażają taką wolę, ich autorstwo musi być uznane na zasadach wybranej powyżej licencji. Modyfikacje wprowadzone do pracy nie będą natomiast przypisywane tym autorom.

Jestem świadomy, że licencja odnosi się tylko do kwestii prawno-autorskich, zastrzegam sobie prawo do podjęcia działań w stosunku do osób wykorzystujących w/w utwór/utwory w sposób sugerujący paszkwil czy zniesławienie oraz w przypadkach naruszania przez takie osoby praw osobistych, praw pokrewnych czy ograniczeń związanych ze znakami towarowymi.

Przyjmuję do wiadomości, że wyrażonej niniejszym zgody nie mogę cofnąć i że pliki na wykorzystanie, których wyraziłem zgodę mogą być bezterminowo przechowywane w projektach Wikimedia.

Marek Zagańczyk

"Zeszyty Literackie" Foksal 16 p. 422 00-372 Warszawa tel./fax +4822 8263822 redakcja@zeszytyliterackie.pl

Invitation - Featured picture votingEdit

Dear Cathy,

Thank you very much for your last participating in a featured picture voting about a musical instrument. I would kindly ask you if you would like to give your vote (and comments) in this featured picture voting about an upright piano of mahogany "Commons:Featured picture candidates/File:Steinway & Sons upright piano, model K-52 (mahogany finish), manufactured at Steinway's factory in New York City.jpg" before it ends on 23 Jun 2012 at 08:07:03 (UTC). The rules says that there has to be at least 7 supporting votes and a ratio of supporting/opposing votes at least 2/1 (a two-thirds majority).[2]

Thanks!

Yours sincerely, --Hereiamfriends (talk) 08:35, 14 June 2012 (UTC)

What are you doing on categories? Please stop it !Edit

Hi Cathy Richards. What are you doing on categories? What is the sense of your destructive edits? Please stop it! I lost a lot of time to revert many of your wrong edits. Why do you delete inter-wikis? Why do you cancel important mother-categories like here? And please, don't delete at Ancient Roman categories the Category:Ancient Roman categories: this is a very important category for maintenance of these cats, and for the correct assignment of the categories that relate to the world and culture of ancient Rome. Don't do it again! If you don't undestand the sense or the importance of all these categories and the complex system of category-trees of Commons, please let it be, don't make any edits. Otherwise they are to be considered vandalism. Thank you! --DenghiùComm (talk) 15:24, 19 January 2013 (UTC)

Please that a substantial part of your latest modifications qualify for vandalisme. Please stop that. --Foroa (talk) 18:43, 20 January 2013 (UTC)

File:Gq flag.pngEdit

Don't see how it can be a "Gender symbol" when it doesn't indicate any particular gender... AnonMoos (talk) 18:23, 21 January 2013 (UTC)

Creating apparent category inconsistencyEdit

You should either remove all Venus symbols from Category:Female symbols, or leave them all in... AnonMoos (talk) 18:49, 28 January 2013 (UTC)

Why are you removing "Category:Female symbols" from only some images in "Category:Venus symbols", but leaving it place for others? I don't understand it, and I doubt whether it's resulting in clearer categorization... AnonMoos (talk) 06:28, 29 January 2013 (UTC)

Category:Snake GoddessEdit

It doesn't make too much sense to add "Wicca" to this category (and Wicca also should not have been in Category:Mother Goddess). Wiccans did not invent neo-pagan Goddess worship, Wiccans do not monopolize neo-pagan Goddess worship, and Wiccans do not define neo-pagan Goddess worship for other groups. At most it can be said that they publicized it (though they must share the honors with Robert Graves, who significantly influenced the concept of the Wiccan Goddess, while Wiccans didn't influence Robert Graves at all). If "Mother Goddess" is de facto a Wiccan category, then its name should be changed to indicate this, because its current name does not indicate Wiccan-specificity. AnonMoos (talk) 13:39, 15 February 2013 (UTC)

Why?Edit

Hi Cathy Richards. Can I know why do you continue to delete the "category Ithyphallic representations" at the Category:Mercurius-Priapus fresco (from Pompeii)? Do you know what it means "ithyphallic"? Thank you for your answer. --DenghiùComm (talk) 23:09, 15 February 2013 (UTC)

Why? 2Edit

And why are you removing neighborhood categories? Beyond My Ken (talk) 19:49, 23 February 2013 (UTC)

If a photo or category is listed in both a general category (say "Manhattan") and a specific category which is entirely included in the general category (say "Kips Bay, Manhattan"), then remove the general category, not the specific one. Also, many categories are not entirely included in another categories: streets, for instance, can pass through many neighborhoods. I've rollback many of your edits of the past couple of days because your deletions were incorrect. Please be more careful in your editing. If you are uncertain about whether to take a cat out or not, leave it in! Beyond My Ken (talk) 20:01, 23 February 2013 (UTC)
You continue to make these kinds of errors. Why did you remove Flagler College from the Henry Flagler category? The school is named after him. I do not think that you are employing good judgment, so I suggest that you stop making category edits before I'm forced to report your editing to an uninvolved admin. Beyond My Ken (talk) 20:07, 23 February 2013 (UTC)
Looking up at your talk page, the majority of the comments there are complaints about your category work. Please take the message there to heart and stop making category edits. Beyond My Ken (talk) 20:12, 23 February 2013 (UTC)

ThanksEdit

...For fixing the link on my talk page. I never noticed that i missed the colon. Thanks and have a nice day/evening Jenova20 (talk) 09:27, 26 February 2013 (UTC)

CategoryEdit

Hi,

You removed the Category:Male human genitals in heraldry from this picture: Coa Italy Family Colleoni.svg These things are a pair of testiles so I think they are male human genitals. You can find a Hungarian article about the mocking arms: [3] Maybe the Google translator can translate it to your language. Bye: Madboy74 (talk) 00:56, 5 March 2013 (UTC)

symbolic dovesEdit

Dear Cathy, pleace take my edit comment into consideration. As you may see, there are three doves depicted. Two of them are a symbol of divine love. The third one? Holy Spirit? Baptism? Pentecostal? ...? Thank you, PigeonIP (talk) 07:57, 15 March 2013 (UTC)

Coats of ArmsEdit

Stop removing categories and revert them all now. The two categories are not the same and not equal. Both are required. Revert now or I will escalate this. You made the mess, now clean it up! Kiltpin (talk) 22:15, 19 March 2013 (UTC)

Hearts in heraldry ?Edit

You are doing it again! "(Cat-a-lot: Removing from Category:Hearts in heraldry)" - Why? Yesterday might have been a mistake or a misunderstanding of requirements, but this is vandalism. Heraldry is obviously not your strong point, so why not leave it alone. Kiltpin (talk) 00:50, 21 March 2013 (UTC)

Commons:Assume good faith Cathy Richards (talk) 14:50, 21 March 2013 (UTC)

File:Bible Museum - Bordellzeichen.jpgEdit

Hello ! I saw that you took the category:Phallus over from this file. As I can see that your contributions is around symbols in sexality, there is probably a good reason for your act. But I thought it was a mistake... or perhaps not. Could you just explain why you did that ? Nonopoly (talk) 21:41, 25 March 2013 (UTC)

Ok ok ! Nonopoly (talk) 07:08, 26 March 2013 (UTC)

HateEdit

Could you tell me which valid reason made you remove that cat ??!! --TwoWings * to talk or not to talk... 12:53, 14 April 2013 (UTC)

File:Parafia michów XVI w.jpgEdit

Cathy, This file does not require a separate authorization to publish because it is part of a publicly available scientific publications shared openly licensed by the owner of the rights to the publication. Województwo Lubelskie w drugiej połowie XVI wieku; Stefan Wojciechowski; Warszawa 1966 link http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=947&dirids=1 Owner of the rights to his publication is Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. According to the Polish publication copyright works made ​​available to the public portion of the source is permitted without special approval from the owner of copyright.

File:Logowsc.jpgEdit

Here is the answer from Horst Vogelgesang: Herewith I confirm that I agree with the publication of the logo APL with Wiki. Best Regards Horst Vogelgesang Thank you, Freital

Removing from Category:Wikimedia Community LogosEdit

Możesz wyjaśnić, co spowodowało tę edycję i kilkanaście innych, w których z plików zależnych od File:Wikimedia Community Logo.svg usunęłaś Category:Wikimedia Community Logos? Jeśli chodzi o to, że w nazwie kategorii nie powinno się Nadużywać Wielkich Liter, to wystarczyłoby chyba podmienić jedną kategorię na drugą, a nie usuwać istniejącą… odder (talk) 09:24, 26 June 2013 (UTC)

Category:Social equalityEdit

Not sure why you removed individual quality symbol images from "Category:Social equality", since "Category:Equality symbols" is not a subcategory of "Category:Social equality" (nor would it seem appropriate)... AnonMoos (talk) 00:12, 29 September 2013 (UTC)

Sexuality and ReproductionEdit

Hi. I'm very glad with your participation in the sex-themed categories. I think we both agree on that in actual terms (AKA real life), reproduction --- being a derivative of life cycle --- gives birth to sexuality and not the other way around. Sexuality, being the physiological, social and psychological infrastructure that is in turn materialized in activity(ies) of sex, is in service of the primordial call to reproduce. So the only question is about the specific category directionality - "from cause to result" vs "from result to cause", that Commons should employ to best demonstrate this path for navigational purposes. The way I see it, category trees typically and ideally begin from the "larger" base, i.e. the causes-of-life, and then step gradually across the stations down to "birth" (where it all starts again, hehe), and by this, Category:Reproduction must contain Category:Sexuality, and not be parented by it. See my in changes in these cats and tell me if you see eye to eye with that method or have other insights. Orrlingtalk 20:02, 15 October 2013 (UTC)

Why?Edit

Hi colleague. Why did you remove Category:Lesbianism from Category:Lesbianism in art? Orrlingtalk 22:01, 27 October 2013 (UTC)

Логотип Дети-404Edit

Здравствуйте! Я добавил в описание логотипа File:Children-404 logo.png ссылку на источник - официальную страницу проекта. В описании исходного изображения по ссылке указаны лицензия использования и авторство. Проверьте, пожалуйста. --Ivan Simochkin (talk) 15:23, 2 November 2013 (UTC)

  • Я добавил необходимые ссылки. Подскажите, пожалуйста, я могу удалить шаблон-предупреждение из описания файла? --Ivan Simochkin (talk) 21:46, 3 November 2013 (UTC)
  • Я внес все необходимые исправления, ссылки и описание, просил Вас проверить и убрать шаблон с предупреждением, который Вы установили. Вы мою просьбу не выполнили и теперь файл удалён другим администратором. Прошу Вас помочь мне его восстановить -- Ivan Simochkin (talk) 21:45, 10 November 2013 (UTC)

Porn is artEdit

Pornography is a (artistic) representation of humans having sex, - not only by movies but most mediae, so I can't see why Category:People having sex in art shoudn't be parent-category for Category:Pornography. In this light, porn films don't need themselves the "People having sex in art"-tag, simply because films are one medium of art within the broader pornography that includes also books, web porn, live shows... = all being arts (as I see it). Please tell if you see things in a different way. Thanks, Orrlingtalk 16:47, 9 November 2013 (UTC)

E-mailEdit

Would you please either enable e-mail or send me a note from my talk page? I have something I'd like to discuss with you privately. .     Jim . . . . (Jameslwoodward) (talk to me) 22:22, 9 November 2013 (UTC)

Since you have not contacted me as requested above, I have blocked you as a likely sock-puppet-master. I would be happy to discuss it here, but you may prefer to use e-mail..     Jim . . . . (Jameslwoodward) (talk to me) 22:06, 11 November 2013 (UTC)

I have removed the block pending discussion by e-mail. .     Jim . . . . (Jameslwoodward) (talk to me) 22:45, 11 November 2013 (UTC)

It's my own connection. The person who bought this computer for me, also maintain it for me. I share it with only one person. Cathy Richards (talk) 22:58, 11 November 2013 (UTC)

November 19Edit

This is your last warning. The next time you vandalize Wikipedia, as you did at File:Mignon Vanitas (detail).JPG, you may be blocked from editing without further notice. • Themegamasterman (talk) 18:51, 19 November 2013 (UTC)

? Cathy Richards (talk) 13:30, 20 November 2013 (UTC)

This is your last warning. The next time you vandalize Wikipedia, as you did at File:Åre Torg 2009-03-05.jpg, you may be blocked from editing without further notice. • Themegamasterman (talk) 12:26, 20 November 2013 (UTC)

I don't "vandalize Wikipedia", whatever you mean. Cathy Richards (talk) 18:31, 20 November 2013 (UTC)

No, you certainly did not. I left a warning for him at User talk:Themegamasterman. .     Jim . . . . (Jameslwoodward) (talk to me) 21:21, 20 November 2013 (UTC)

Category:Star Wars writing systemsEdit

Should not be a subcategory of Category:Alphabet charts because not all images are alphabet charts... AnonMoos (talk) 23:28, 20 November 2013 (UTC)

Stop the obsession about red parents pleaseEdit

Stop creating categories that only include a single item, or omitting them from where they are. Red parents are a most legitimate infrastructure for future categories that may not necessarily have enough content at present when they are added, therefore removing them is wrong - and at the same time, "bluing" them without caring to populate them is also wrong. Orrlingtalk 20:59, 23 November 2013 (UTC)

O.K., but I isn't a very strong obsession. Cathy Richards (talk) 21:12, 23 November 2013 (UTC)

I agree with you that non-existent categories serve very little useful purpose... AnonMoos (talk) 00:26, 24 November 2013 (UTC)

Please stop removing the principals of architectural firmsEdit

Perhaps you are not aware that the names you are removing are those of architects who founded or were othewrwise principals of those firms. As such they need to be cross-categorized. The obsession with a single-hierarchy structure is damaging, and makes it harder for people to find things. Life isn't a straight-forward hierarchy, and neither should our categorization be. You can help by stopping these edits. Beyond My Ken (talk) 18:56, 9 December 2013 (UTC)

Fellatio in artEdit

Hi Cathy Richards. To give the Category:Males having sex in art to the Category:Fellatio in art is wrong! "Fellatio" means "oral sex" and can be performed by males and by females. These two sub-categories are in the cat "Fellatio in art". The category "Males having sex in art" ist just given (correctly!) to the category "Males performing fellatio in art‎". So please don't overcat the generic category "Fellatio in art" with the specific category "Males performing fellatio in art‎", because this is wrong, and it's an overcategorization too. Tank you! Best regards, --DenghiùComm (talk) 22:58, 3 January 2014 (UTC)

That is the category tree of sexual practises. Here we have the category tree of sexual practises in art. --DenghiùComm (talk) 23:08, 3 January 2014 (UTC)

Category:Symbols of HungaryEdit

Hi,

You have removed Category:Symbols of Hungary row from my images. Those images are the historical coat of arms of Hungary
Please revert the changes!

Bye,

Madboy74 (talk) 18:16, 1 February 2014 (UTC)

STOP PLEASE!!!! I have written to you, but you continue your annoying work. Why are you doing it? I will ask it to the administrators! Revert all changes now. Madboy74 (talk) 18:37, 1 February 2014 (UTC)

Thank you for reverting! Somebody has made crazy things in your and my talkpage. When somebody has too many freetime... Bye, Madboy74 (talk) 22:38, 1 February 2014 (UTC)

Empty categoriesEdit

Hello! Concerning these three SDs, they were not empty when I created them. No reason to keep them now, I guess. -- Tuválkin 18:21, 5 February 2014 (UTC)

Fur clothing in artEdit

Thank you for your work. I think, all sorts of fur (clothing) in art should be in the category "Fur garments in art", also if there another upper category (by example, kolinsky in marten)?! So that a normal user without special zoological knowledge can find it there. --Kürschner (talk) 07:50, 9 February 2014 (UTC)

GrazieEdit

Thanks for assisting at User talk:CommonsDelinker/commands. When moving between categories though, I would advise leaving an attribution notice in the edit summary to comply with the CC-BY-SA guidelines as well as note the original authors of a category. Also as part of my routine for moving between categories, I normally create an associated Wikidata item for the category, with an additional qualifier of some sort; you can check the results of that activity here. TeleComNasSprVen (talk) 22:44, 11 February 2014 (UTC)

ThanksEdit

Hello Cathy, when you've time would you please consider helping standardize the category tree "people of the United States"? If you are interested ask me how to proceed, I've created several maintenance templates for easing the job. -- SERGIO (aka the Blackcat) 15:20, 15 February 2014 (UTC)

Your Cat-a-lotEdit

Hi Cathy, because the category Hearts with transparent background is too heavily crowded (at the moment 472 items) I thought to diffuse some groups of files into useful subcategories. I made a note about that into the category.
One suggested action would be to move all files «Valentines-day-hearts-X-alphabet-at-coloring-pages-for-kids-boys-dotcom.svg» into an own subcategory, the Valentine's Day hearts alphabet. To avoid crowding of that subcategory, I established an own subcategory for all the GIF files. This structure seemed useful to me, and it would make subcategories with not more than 40 items.

You recategorized many of these alphabet files, thank you. But at the moment all SVGs are still additionally contained in the main category, and all the GIFs in the higher subcategory instead of the lower one.

I would like to find an agreeable solution, together with you. I am not sure whether Cat-a-lot is the best tool for that, may be you know to request a bot? Let's talk about! sarang사랑 15:43, 19 February 2014 (UTC)

Just this moment I saw that you did it swiftly. Thanks sarang사랑 15:55, 19 February 2014 (UTC)

Picture of the Year 2013 R2 AnnouncementEdit

Round 2 of Picture of the Year 2013 is open!Edit

2012 Picture of the Year: A pair of European Bee-eaters in Ariège, France.

Dear Wikimedians,

Wikimedia Commons is happy to announce that the second round of the 2013 Picture of the Year competition is now open. This year will be the eighth edition of the annual Wikimedia Commons photo competition, which recognizes exceptional contributions by users on Wikimedia Commons. Wikimedia users are invited to vote for their favorite images featured on Commons during the last year (2013) to produce a single Picture of the Year.

Hundreds of images that have been rated Featured Pictures by the international Wikimedia Commons community in the past year were entered in this competition. These images include professional animal and plant shots, breathtaking panoramas and skylines, restorations of historical images, photographs portraying the world's best architecture, impressive human portraits, and so much more.

There are two total rounds of voting. In the first round, you voted for as many images as you liked. The top 30 overall and the most popular image in each category have continued to the final. In the final round, you may vote for just one image to become the Picture of the Year.

Round 2 will end on . Click here to learn more and vote »

Thanks,
the Wikimedia Commons Picture of the Year committee

You are receiving this message because you voted in the 2013 Picture of the Year contest.

This Picture of the Year vote notification was delivered by MediaWiki message delivery (talk) 19:22, 22 February 2014 (UTC)

your moves out of Category:WikiProject Scouting logosEdit

Please move them all back-they are all created as non-copyright facsimiles and visually recognizable substitutes for copyrighted logos we cannot host on Commons. As such they are not the same as "fleur-de-lis in Scouting" and they don't go there. I appreciate your hard work, but there is a reason we put them where we did.--Kintetsubuffalo (talk) 11:55, 19 March 2014 (UTC)

Category:Two malesEdit

Thank you for your recent edits to the categories I created. Do you think the category Category:Two human males, Category:Two human females should be created? I only ask because I found in the category Category:Brothers that there were animal brothers that I didn't expect to find, moved to Category:Two brothers. Then, maybe a Category:Two animal brothers category should be created too? Because two brothers is under the category Category:Two males. What do you think? and thanks for your thoughts :) --Mjrmtg (talk) 22:22, 20 March 2014 (UTC)

Picture of the Year 2013 Results AnnouncementEdit

Picture of the Year 2013 ResultsEdit

The 2013 Picture of the Year. View all results »

Dear Cathy Richards,

The 2013 Picture of the Year competition has ended and we are pleased to announce the results: We shattered participation records this year — more people voted in Picture of the Year 2013 than ever before. In both rounds, 4070 different people voted for their favorite images. Additionally, there were more image candidates (featured pictures) in the contest than ever before (962 images total).

  • In the first round, 2852 people voted for all 962 files
  • In the second round, 2919 people voted for the 50 finalists (the top 30 overall and top 2 in each category)

We congratulate the winners of the contest and thank them for creating these beautiful images and sharing them as freely licensed content:

  1. 157 people voted for the winner, an image of a lightbulb with the tungsten filament smoking and burning.
  2. In second place, 155 people voted for an image of "Sviati Hory" (Holy Mountains) National Park in Donetsk Oblast, Ukraine.
  3. In third place, 131 people voted for an image of a swallow flying and drinking.

Click here to view the top images »

We also sincerely thank to all 4070 voters for participating and we hope you will return for next year's contest in early 2015. We invite you to continue to participate in the Commons community by sharing your work.

Thanks,
the Picture of the Year committee

You are receiving this message because you voted in the 2013 Picture of the Year contest.

Delivered by MediaWiki message delivery (talk) 22:59, 26 March 2014 (UTC)

File:Korona heraldyczna.svgEdit

Dlaczego usuna pan Category:Heraldic crowns w grafice Korona heraldyczna.svg? Jest przeciez nawet wykozystana w np.: Armoiries of Ęgeniusz Ąderko.svg albo Armoiries хіИ оН хоЯ.png. 爪丹了 (talk) 07:31, 5 April 2014 (UTC)

BarnstarEdit

Category Barnstar.png The Category Barnstar
In recognition of your outstanding categorization work and dedication to the project. 99of9 (talk) 03:25, 8 April 2014 (UTC)

United States military ribbon-cutting ceremonies outside the United StatesEdit

I noticed that you tagged Category:United States military ribbon-cutting ceremonies outside the United States for speedy, which I guess is my own fault for making it and then going out and doing other things the past couple days without explaining first. But there are 50+, maybe 100+ items in Category:Ribbon-cutting ceremonies to drill down there, which I'll try and get to over the weekend; it's basically all the U.S. military images that I didn't already drill down into Category:United States military ribbon-cutting ceremonies in the United States‎. I've explained further at Category talk:United States military ribbon-cutting ceremonies outside the United States#New category. --Closeapple (talk) 15:35, 26 April 2014 (UTC)

Correction: It appears I didn't get all the photos that should go "in the United States" either; probably forgot to check past the 200 file mark when I was doing them. So there are still files from Category:Ribbon-cutting ceremonies to put into both subcategories. --Closeapple (talk) 15:50, 26 April 2014 (UTC)

Requesting removal of previous versions of an image, as these are no longer required.Edit

Requesting moderators/admins to remove the previous versions of this Qxz-ad247.gif image/file, as these are no more required.

i.e:


This: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/6/66/20140422064822%21Qxz-ad247.gif

&

This: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/6/66/20140420141637%21Qxz-ad247.gif

Julie or Vipsania ?Edit

Hello, can you show me sources about your opinion ? I have seen and take picture myself of the sculpture in the Grand Palais Auguste (I will return one day to see again) and the head is attribued to Julie and also here [[4]] - [[5]] - Thanks for more informations. - Siren-Com (talk) 12:46, 3 June 2014 (UTC)

Thanks for your response. I see, but why since 2004 the Toulouse museum have not change his mind about this problem. Wainting for more information, I prefer to expose the two way of attribution of the head. I will continue to try to understand better where is the thruth (sorry for my imperfect english) - Siren-Com (talk) 19:32, 4 June 2014 (UTC)
Also, where do you get the information that File:-0020 Altes Museum Mädchenkopf anagoria.JPG is Julia head ?
Commons barnstar.png The Commons Barnstar
Always, if I see, that you nominated some category for deletion, then your name is like sign of quality. I have never seen you making a mistake. Taivo (talk) 15:15, 13 June 2014 (UTC)

Gender-neutral actor subcategoriesEdit

I noticed that you put Category:Not Ready For Prime Time Players in an actress category. Why do we have "Actors by production" and "Actresses by production" separately anyway? I had the same problem with Category:Television actors vs. Category:Television actresses, but I understood that one, so I just left it off as a parent category. Is there any sense at all to actors being split by gender by production? I think there needs to be a gender-neutral actor category structure of some kind, because (1) people who are not thinking about gender are going to drop everyone in "actor"; (2) the current split makes it impossible to properly categorize gender-neutral categories like Category:Not Ready For Prime Time Players because both parent categories make large number of actors and actresses descendant categories of the explicitly-declared wrong gender. If someone were to use {{intersect categories}} on an actress category right now, for example, it might throw all the guys on SNL into another "actress" category because they're only one level removed from being an actress. Has there been any discussion of renaming male-specific categories to "Male actors" instead, so that we at least have a primitive gender-neutral actor structure when the subject requires it? --Closeapple (talk) 23:08, 17 June 2014 (UTC)

This High School Has ClosetsEdit

Hi Cathy, I did send the permission. It was emailed on june 17th but I resent it today and placed "As per Cathy" in the subject. Please let me know if I can be of any further help. Thanks.Desaderal (talk) 20:59, 20 June 2014 (UTC)

ThanksEdit

Thanks for your help with LGBT cats, my brain is a bit overloaded at the moment. I have a lot more related images to upload but no more flags for now I did them all first. HelenOnline 07:04, 24 June 2014 (UTC)

I, too, wish to thank you for assisting with LGBT categories, especially with the newly-uploaded Wiki Loves Pride images. Your help is very much appreciated! --Another Believer (talk) 20:46, 26 June 2014 (UTC)

Categories must be in plural !Edit

Hi Cathy Richards. What you have done here is wrong ! Consider that in Commons the categories must be expressed in the plural form. I will be greatful if you may revert what you have done. Thank you very much. Best regards, --DenghiùComm (talk) 08:41, 29 June 2014 (UTC)

Murder is a perfectly good uncountable noun, much like, say, architecture. There's absolutely no need to change it to refer to the individual acts instead of the overarching idea.--Prosfilaes (talk) 19:58, 29 June 2014 (UTC)

I think the best thing to do now is that the community of Commons decide. I open a CfD and I copy the discussion above in it. Thank you at all. --DenghiùComm (talk) 22:37, 29 June 2014 (UTC)

LGBT activists categoriesEdit

Hi Cathy. The reason for including both Category:LGBT people from South Africa and Category:LGBT activists from South Africa is that the latter is not necessary LGBT people per Category:LGBT activists description and the associated w:en:Category:LGBT rights activists description. I put Category:LGBT activists from South Africa in Category:LGBT people from South Africa by mistake, removed it but I see you have just put it back again. HelenOnline 16:43, 1 July 2014 (UTC)

FYI I responded to your reply on my talk page as it is common practice to keep discussions in one place. HelenOnline 11:58, 9 July 2014 (UTC)
Now archived here. HelenOnline 07:56, 10 July 2014 (UTC)

Category removalsEdit

Hello! What is your reasoning behind this edit, please? And do you not consider that photo a group portrait? --SergeWoodzing (talk) 03:51, 7 July 2014 (UTC)

OK, I see were continuing this on my talk page, so I've replied there also. --SergeWoodzing (talk) 19:35, 7 July 2014 (UTC)

Flagging File:DPART Roundel Final Version.png ?Edit

Cathy Richards,

May i ask why have you nominated our new logo for deletion? Would it not have been pertinent to check that the logo is actually hosted on our website prior to doing so? http://www.dpart.org/

I find it rather perplexing that you would flag a self designed logo for "permission" deletion when it clearly has attribution attached to it. :/

Regardless I have now submitted an email to permissions @ wikicommons, it is just frustrating as I have enough on my plate and then having to take time out to "re-explain" my position to Wiki is highly irregular considering I created the logo and have creative ownership of said item and have allowed it be shared on the public domain. What ever happened to Wikimedia and Wikipedia being the "people" portal?!

Please could you kindly send users a message prior to such edits or flags.

Cheers.

Rastafari symbolsEdit

Hi Cathy. Please explain why you removed Category:Rastafari symbols from Category:Lion of Judah and Category:Star of David (see Wikipedia article on the Rastafari movement). It does not help me learn if I do not know what I did wrong. Please reply here. HelenOnline 06:33, 18 July 2014 (UTC)

Category:Black and white photographsEdit

Please do not use Category: Black and white photographs---Haabet 18:53, 1 August 2014 (UTC)

Images deleted and email send about copyright... can you help me?Edit

Hi Cathy: Sorry to bother you, but I will like to ask you for advise and help. I add some images into my account and I send the authorization form by email. Some of the pictures were deleted. I receive an email asking for more information (like websites where I use it). I already send this new email with links to different websites (and keeping the reference number of the previous email on the subject), but i didn't receive any reply and I am thinking that may be more images will be deleted if I don't receive an answer soon. We are not a big company or famous photographer, so we don't have official registrations in agencies or anything like that, but we use all the images, that produce ourselves, to show our film work and we never charge anything anywhere. We have different accounts in internet where we showcase the pictures. We send the information on the email and we follow all the instructions that we receive before. Also I cannot upload the images that were deleted previously. Do you think that, after it is clear, there is any way to re-upload it? Can you check for me, if possible, please? Thanks and sorry again for the trouble. All the best. Almost Red Productions.

GarofaloEdit

I am trying to find out if she really claims to be asexual. it may only have been said in a comedy routine, so it may be an exaggeration.Mercurywoodrose (talk) 20:03, 31 August 2014 (UTC)


Please do not edit warEdit

Deutsch | English | Français | Italiano | Português | +/−


Nuvola apps important yellow.svg You currently appear to be participating in an edit war. Users are expected to collaborate with others, and once it is known that there is a disagreement should discuss the issues on the relevant talk page rather than repeatedly undoing other users' contributions. If necessary you can ask for more input at Commons:Dispute resolution. In some cases it may be appropriate to ask for temporary page protection. If you continue to edit war, you may be blocked from editing – even if you are right about the content issue.

   FDMS  4    13:14, 8 September 2014 (UTC)

Could you please explain...Edit

Could you please explain why you moved Category:Sharon Lewis from a gender neutral parent category to a gender based parent category? If there is a policy or guideline that recommends we should prefer non-gender neutral parent categories I'll follow your example. Otherwise I am going to use the gender neutral names. Geo Swan (talk) 17:31, 13 September 2014 (UTC)

Thanks for taking the time to reply User talk:Geo Swan. Is there a reason we shouldn't keep the discussion here, where it started?
I didn't see a link, in your reply, to a policy or guideline. All I saw wa an expression of an opinion. As I wrote above, if there is a policy or guideline, I'll yield to it. If there isn't an established convention then we should be having this discussion somewhere more central, where everyone can weigh in. Geo Swan (talk) 19:35, 13 September 2014 (UTC)
  • I don't know if if there is a policy or guideline. Cathy Richards (talk) 20:43, 13 September 2014 (UTC)
    • Okay, it is an increasing gender neutral world, and many female actors seem to prefer to be referred to as actors, not actresses, just like no one calls a female pilots an avatrix. Are you aware of anyone pushing to use the older, non-gender neutral name? Geo Swan (talk) 01:10, 24 November 2014 (UTC)

File:Tim_Clark.JPGEdit

Proszę o informację, dlaczego plik który dodałem https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tim_Clark.JPG jest w trakcie usuwania? Dodałem go za zgodą autora, jego autor na moją prośbę wysyłał jeszcze w sierpniu oficjalnego maila do permissions-commons@wikimedia.org z pozwoleniem na jego wykorzystywanie, a mimo to plik jest odrzucany przez Redaktorów. Dlaczego? Co jeszcze powinienem zrobić? Co robię nie tak? Pozdrawiam

Wellcome Images BarnstarEdit

Wellcome barnstar.gif Wellcome Images volunteer barnstar
Thank you for helping to categorise the Wellcome Image library uploads. You are in our project hall of fame for your work! :-) -- (talk) 14:08, 16 October 2014 (UTC)

Dancers and Musicians of East TimorEdit

Dear Cathy, please aware, the photos in these categories are generally not showing professional dancers or musicians from East Timor. To categorize them into "People of East Timor by occupation" is incorrect. Please stop eidtwaring. Greetings, --JPF (talk) 20:34, 8 November 2014 (UTC)

Could you please explain...Edit

You removed Category:Comic Book Conventions by location from Category:Toronto Comic Con and from Category:Comic_Con_Paris.

Shouldn't there have been a discussion over whether this was a good or bad idea? If there was a discussion, could you please provide me a link to it? Geo Swan (talk) 01:05, 24 November 2014 (UTC)

CategoriesEdit

If you have such passion in adding categories can you please do it with more sense, not just "To add something"?

Please add:

Important!

If you are going to add Category:Alexey Petrovich of Russia in portraits in Category:Portraits of Russia please look before in Category:Portraits of Russia to see that somebody did a hell of work to cleaning up there? And to see that here are only 8 (eight) sub-categories prudently structured: "by century; by model; by author etc". And than think: mayby your 9th category Category:Alexey Petrovich of Russia in portraits will be a little strange there?

It is hard for you to take a little more time and think what category will be more appropriate? You don't like to search a little longer? To find out that Maximilian I is "monarch" not "people"?

Do you understand than very often your work is so inaccurate that it should be redone by other wikiusers? Please be more accurate.--Shakko (talk) 12:47, 28 November 2014 (UTC)

ONCE AGAIN

Category:Zinaida Nikolaevna Yusupova in portraits is NOT for Category:Portraits of women. Look into Category:Portraits of women - do you see there any other category with model's name? Why you don't look at first? If you need to add something - go on and create Category:Portraits of women by name. If your specialization at commons is "adding categories', why you can't do it faultless?--Shakko (talk) 21:31, 17 December 2014 (UTC)

Category:Friedrich Wilhelm I of Brandenburg is not for Category:Portraits of kings or Category:Sculptures of kings. He wasn't king, he was Elector of Brandenburg and Duke of Prussia.--Shakko (talk) 09:56, 14 January 2015 (UTC)

Removal of category for pictureEdit

Hi, I've noticed that you've removed a few categories concerning a picture. I posted. I partly understand, but disagree with you removing the "erogenous zones" category, since the picture illustrates stimulation of several erogenous zones. edit: forgot to sign --Historycurious (talk) 06:43, 14 December 2014 (UTC)


Thank you for rectifying. All the best, --Historycurious (talk) 16:02, 14 December 2014 (UTC)

Helmut Berger - Dario CasaliniEdit

Hi Cathy,

Have you previously posted the image in your blog? If so I would accept the CC dual license but have no idea how it works on here. Would you please help me out with this? Thanks for your precious help.

Category:Romantic composers from FranceEdit

Hi Cathy Richards, I am sorry to see that you had to undo some of my actions in the musical department. Let me give some the reasons for my cleaning-up the categories which are now redundant in a way. Some time ago I was working on a system for the musical categories, so that it would possible to search for a category of specific musicians, even if the group would be limited to one or two files. The problem with that was: a lot of navigational categories and many categories with only a little number of files in them. Some users pointed out to me that it was not a desirable method, it would be better to start a new category, only when it can be filled with a substancial number of files/musicians. I was now working on cleaning and creating a limited number of straight sets of categories, with little as possible divisions. Some divions are rather easy e.g. female-male, but especialy the musical styles and specialisations are not always so easy and they are far too numerous, such as classical style periods, or the different rock and other styles. All the same, some categories must still get attention, an clear exemple is the Violinists from the United States where the subdivision of 'male/female violinists from the United States' sould be continued or that it must be turned back to the original category. Anyway I am open for suggestions, so if you have some, don't hesitate...--Elgewen (talk) 14:26, 29 December 2014 (UTC)

Many ThanksEdit

Dear Cathy,

Thank you so much! Face-smile.svg

Have a wonderful day,

JHistory talk 08:51, 31 December 2014 (UTC)

Some baklava for you!Edit

Baklava - Turkish special, 80-ply.JPEG Just for being you :) Oaktree b (talk) 00:59, 12 February 2015 (UTC)

Category:Gay actors from the United StatesEdit

Hi, Cathy. I'm wondering why you put back on this page. I removed it because it's already in Category:LGBT actors from the United States, which is under . I'm sure you're familiar with COM:OVERCAT, so I'm wondering if there's some exception in this case. Please let me know. In the mean time, I have taken it back off. Thanks! --Auntof6 (talk) 04:41, 23 February 2015 (UTC)

1903 Acland photo category removalEdit

What is your rationale for removing the "Early color photography" (and yet not "Early colour photographs"!?!) category from this image? It is a colo(u)r photo taken by the separation method, like en:Sergey Prokudin-Gorsky's slightly later ones, and a nice early-dated example which does not deserve to be made less apparent to users by removing a relevant category. 66.249.175.210 19:37, 4 March 2015 (UTC)

I see you've reinstated "Early color photography", for which thanks, but now removed "Early colour photographs". If one has to go, you probably had it right the first time: Acland was British. IMO, both categories need to remain. Having those two practically identical categories is obviously undesirable, but they are a manifestation of the eternal AE-BE spelling war for which no mutually acceptable solution, other than peaceful coexistence, has yet been found. 66.249.175.210 20:08, 4 March 2015 (UTC)

File:Barflies by George Chakravarthi.jpgEdit

Can you please explain why you removed this image from the category Transgender? This image is a still from a piece of video artwork which explores reactions to trangender, transexual or transvestite people. Emerald (talk) 16:24, 13 March 2015 (UTC)

You have subsequently removed the Transvestite category, again without a note of explanation. What are you doing? Transgender and transvestite are distinct categories. Please explain why you are doing this. It doesn't take much effort to add a note! Your actions are NOT HELPFUL. Emerald (talk) 23:22, 13 March 2015 (UTC)

Condoms in artEdit

Hello, Cathy! Concerning this edit, while I agree that most "Somethings in art" categories in Commons use a too-broad notion of art, this matter should be centrally addressed (I’d support a wholesale change to "Depictions of Somethings", f.i.) and not changed willy-nilly in separate instances. The problem with this poster image is that, while it depicts a condom very proeminently, your edit removed all categorization concerning condoms. If you oppose this being among the contents of Category:Condoms in art (and I cannot disagree), then please move it up to Category:Condoms, instead of disconnecting it from condoms at all. -- Tuválkin 18:23, 13 March 2015 (UTC)

WikiProjects --> NatureEdit

Hi, Cathy Richards, do we have a Wikiproject Nature or something similar? Looked at Category:Commons WikiProjects and nothing shows up. Thank you for your time. Face-smile.svg Lotje (talk) 03:50, 11 May 2015 (UTC)

Unexplained arbitrary category removalEdit

Cathy Richards, I have undone your category removal on File:Photo_Booth_Self_Portraits_by_George_Chakravarthi.jpg. You did not explain why you decided to remove the category, which was appropriate to the image, but this might only be apparent from the context of the image which is explained to an extent by the main article on the artist. Please give explanations for category removals in future, the facility to do so is provided and you should use it. Emerald (talk) 07:50, 25 July 2015 (UTC)

Red Rose Badge of Lancaster.svgEdit

Hi Cathy,

I notice you have twice reverted my reverts at Red Rose Badge of Lancaster.svg? The newest version is to my understanding upside-down. I explained this both times I reverted and have left a note for Sodacan. I don't have much experience with reverting to old versions of files, and obviously you've not explained why you keep reverting me. This leaves me unsure if I'm at fault somehow or if you're just being a pain-in-the-ass?--Trappedinburnley (talk) 10:05, 5 September 2015 (UTC)

Heads-upEdit

Hi, as an active colleague on upload projects, I thought I'd drop you a personal heads-up for my request for adminship, today being the last day for views. RFA's tend to only have a small proportion of the community taking part, so it can be difficult to judge if this is representative. :-) -- (talk) 13:22, 17 September 2015 (UTC)

LGBT flagsEdit

LGBT flags are sexual orientation flags, so stop removing Category:Sexual orientation flags. Categorica (talk) 14:54, 10 October 2015 (UTC)

Are U serious ?Edit

Please, read en:monokini, is a TOPLESS swimsuit. THIS is a topless ???? --Goletta (talk) 13:47, 21 October 2015 (UTC)

But you know how to read ? How old are you ?--Goletta (talk) 11:02, 28 December 2015 (UTC)

Category:Portraits_of_males_by_countryEdit

Commons-emblem-issue.svg Category:Portraits_of_males_by_country has been listed at Commons:Categories for discussion so that the community can discuss ways in which it should be changed. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this category, please note that the fact that it has been proposed for discussion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it. If the category is up for deletion because it has been superseded, consider the notion that although the category may be deleted, your hard work (which we all greatly appreciate) lives on in the new category.

In all cases, please do not take the category discussion personally. It is never intended as such. Thank you!


Беларуская (тарашкевіца)‎ | Deutsch | English | Español | Français | עברית | Magyar | Italiano | 日本語 | Македонски | Polski | Português | Русский | +/−

Themightyquill (talk) 10:00, 30 October 2015 (UTC)

Category:Women of SpainEdit

Category:Women it is a subcategory of Category:Female humans, and this is a subcategory of Category:Females. The model of the main categories is this, therefore Category:Women of Spain should be as a subdirectory of Category:Females of Spain.--JT Curses (talk) 15:42, 2 December 2015 (UTC)


Category:Women of SpainEdit

Commons-emblem-issue.svg Category:Women of Spain has been listed at Commons:Categories for discussion so that the community can discuss ways in which it should be changed. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this category, please note that the fact that it has been proposed for discussion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it. If the category is up for deletion because it has been superseded, consider the notion that although the category may be deleted, your hard work (which we all greatly appreciate) lives on in the new category.

In all cases, please do not take the category discussion personally. It is never intended as such. Thank you!


Беларуская (тарашкевіца)‎ | Deutsch | English | Español | Français | עברית | Magyar | Italiano | 日本語 | Македонски | Polski | Português | Русский | +/−

--JT Curses (talk) 16:01, 2 December 2015 (UTC)


File:Meuble héraldique rivière.svgEdit

Vous vous acharnez à retirer la catégorie "riviere" à File:Meuble héraldique rivière.svg sans prendre la peine de le justifier en page de discussion.

Si vous ne comprenez pas le français, utilisez Google.
J'ai mis:
Pourquoi supprimer cette catégorie au dessin de base de nombreux blasons(issus de File:Blason LaPaludSurVerdon.svg), eux même dans la catégorie ,
exemple file:Blason ville fr Niort Empire.svg file:Blason fr ville Blaye (Gironde).svg file:Blason ville fr Brionne-Empire.svg
D'autres utilisent un graphisme analogue:file:Escudo de Barromán.svg file:Escudo de Barromán.svg
correspond à rivière en pointe. --Ssire (talk) 17:25, 7 December 2015 (UTC)
ANTS LAIKMAA 1936 Taebla maastik.jpg
Happy new year!
Estonian winter. Taivo (talk) 12:21, 30 December 2015 (UTC)

TalkbackEdit

File:Sexes-planetary-sym-dimcolors.svgEdit

I don't think these and similar images are alchemical symbols (beyond the basic venus=copper, mars=iron associations of their component parts). Rather, they use a color scheme influenced by certain alchemical associations... AnonMoos (talk) 00:15, 12 January 2016 (UTC)

Commons:Photo_challenge/2015_-_December_-_Red_and_white/VotingEdit

Dziękuję za ocenianie fotek. Nie zapomnij o następnym konkursie: Commons:Photo_challenge/2016_-_January_-_Wheels Jeszcze czasu troszkę masz na nominację własnych utworów, a następnego miesiąca odbywa się głosowanie. :) --Jacek79✇✇ 21:20, 15 January 2016 (UTC)

Velentine's Day photosEdit

Hello! An image which shows Valentine's Day celebrations and (and) Valentine's Day decorations and (and) Valentine's Day candy should be categorized accordingly to reflect all (all) of that. Please don't remove perfectly valid cateogories! --SergeWoodzing (talk) 01:07, 7 February 2016 (UTC)

I see that there are quite a few complaints on this page about similar behavior of yours, to which you never reply. That's not too great. --SergeWoodzing (talk) 01:10, 7 February 2016 (UTC)
Return to the user page of "Cathy Richards".