Open main menu

Contents

Image:Faroe islands06.jpg and Image:Faroe islands07.jpg

Hi Fingalo,

These images appear to be the same thing. Do we need both? Unless you respond on my Talk page, Image:Faroe islands07.jpg may be deleted. pfctdayelise (translate?) 15:33, 19 February 2006 (UTC)

Hallo Fingalo,

Bilder erscheinen um zu identisch. Brauchen Wir beide? --68.45.146.191 15:48, 19 February 2006 (UTC)

Image:Norwegian petty kingdoms ca. 820.pngEdit

Hei, Fingalo. Hva mener du er feil med kartet? --Tokle 19:05, 7 August 2006 (UTC)

See på min Kart. Han var i Sørnorge! Fingalo 19:15, 7 August 2006 (UTC)
Haarfargereich.jpg

.

Kartet ditt viser en til en annen tid. Hårfagre hadde ingen makt over Agder før slaget ved Hafrsfjord. Og han holdt kontroll over Oppland og Hedmark også, noe du ikke viser til i ditt kart. --Tokle 19:31, 7 August 2006 (UTC)

Unskyld, jeg mente

Norwegian petty kingdoms ca. 872.png

. Med Oppland og Hedemark ha du rett. De må revideres - i morgen.

I Møre var hans venn, hans allierte, ikke hans underordnet. Fingalo 20:17, 7 August 2006 (UTC)Fingalo 20:13, 7 August 2006 (UTC)

w:no:Ragnvald Mørejarl var en jarl underdannet Hårfagres kongerike. --Tokle 14:12, 8 August 2006 (UTC)

Der stor ingen kilde. Snorri sier de ikke. Og det er og helt usannsynlig, at han den mektige Mørejarlen, underkaste seg friwillig. Fingalo 16:59, 8 August 2006 (UTC)

I følge Snorre la Harald Møre under seg før han satte Rangvald til jarl der. Se s:no:Harald Hårfagres saga (del 1)#10.
Og han arvet kongenavn i Sogn, ikke i Rogaland slik ditt kart anntyder. --Tokle 14:16, 8 August 2006 (UTC)

Kilde? Han var på Karmoy, han kempete i Boknfjord. Claus Krag: Vikingtid og Rikssamling 800-1130 skriver: "Samtidig skriver Snorre, at også Harald Håfagre var vestfoldkonge før han bli rikskonge, og at Halvdan Svarte og forfedre hans likeledes hadde vært vestfoldkonger. Men dette synspunkter ser ut til å dukke opp bare noen tiår før Snorre selv skrev. Undersøket vi eldre laget av tekster, finner vi det ikke der. Are kaller alle Haralds forfedre for upplendingarkonungar; dermed plasserer han dem på "Opplandene", det vil si i det indte østlandsområdet. ... Historia Norvegiae, som bygger på Are, forteller at han var konge "in montanis", i fjellene. ... Senere ble imidlertid Haralds forfedre mer og mer fremstild som vestfoldskonger..." Fingalo 16:59, 8 August 2006 (UTC)

Hva mener du med at han var på Karmøy? Disse referanser har ingenting med noe av dette å gjøre. Om hans far var fra Vestfold eller Oppland er jo ett interessant spørsmål, men han arvet også Sogn, fra sin far Halvdan Svarte. Snorre sier at Halvdan ble født på Toten, og at han regjerte over store områder i Oppland i tillegg til Vestfold (og Sogn), så de to påstandene er jo ikke så veldig langt i fra hverandre likevel. Rogaland blir aldrii nevnt, og det var jo der kjernen av opposisjonensom som møtte Hårfagre i Hafrsfjord kom fra. --Tokle 18:57, 8 August 2006 (UTC)

Jau, Snorri sier det. Men du kan lese fra historiker Claus Krag, at de ikke stemmer. Den Kart viser situation efter Slaget. Da var han herre over Stavanger og di territorier som hadde sine fiender. Og Karmøy var den viktikste område på grunn av handelen mellom Karmøysundet fra Finnmarken til Danmark, var also inntekter- og magtsentrale. Fingalo 19:28, 8 August 2006 (UTC)

Det er jeg enig i. En annen ting, Snorre forteller at Harald dro og la under seg land opp Gudbrandsdalen og over Dovrefjell til Oppdal. Denne ruten er noe lenger nord og øst enn kartet ditt illustrerer. --Tokle 20:16, 8 August 2006 (UTC)

Det forstå jeg ikke helt. Den brune farven gå omtrent fra Mjøsa til Kristiansund. Lenger nord kommer jeg til Trøndelag over Hedmarken. Fingalo 11:22, 9 August 2006 (UTC)

Ruten over Dovrefjell kommer ned i Trøndelag. --Tokle 12:08, 9 August 2006 (UTC)

Og Sør-Trøndelag er mørkbrun. Fingalo 15:25, 9 August 2006 (UTC)

Image:Lund1.jpgEdit

Hi Fingalo.

I don't understand who created Image:Lund1.jpg. Was it a Wikipedia user? Was it you? If you took it from some other Wikipedia -- who was the uploader, and what was the original filename? Could you please add what the source is, thank you.

Fred Chess 17:43, 20 August 2006 (UTC)

Ach, Entschulding, ich werde auf Deutsch schreiben:

Ich will gern mer über die Quelle von Image:Lund1.jpg wissen. Ist der Quelle ein Wikipedia benutzer, wer? Bist Du der Fotograf? Hast Du das Foto von ein anderes Wikipedia kopiert, welche Wikipedia, und wie war der Ursprunglige Dateiname? Bitte, gib der Quelle. Danke.

Fred Chess 17:46, 20 August 2006 (UTC)

Habe ich selbst fotografiert. Habe den PD-Tag berichtigt. Fingalo 22:08, 24 August 2006 (UTC)

FelszeichnungenEdit

Hallo Fingalo, hat sich das hier inzwischen erledigt? Gruß, --Flominator 12:54, 11 March 2007 (UTC)

Nö, davon kann man nie genug haben! :-) Fingalo 14:36, 30 March 2007 (UTC)
Dann schreib dort nochmal irgendwas rein, was du genau suchst. --Flominator 15:06, 31 March 2007 (UTC)

PellaEdit

Hello, Would you have any more pictures from Pella, I wonder ? or from the museum ? The ones you uploaded are useful and I could use more of them to illustrate the French article on Pella. Thank you. Μαρσύας? 17:35, 23 September 2007 (UTC)

Hallo, Haben Sie andere Bilder von Pella bitte? Es ist für diesen Artikel : fr:Pella. Danke. Μαρσύας? 10:06, 29 September 2007 (UTC)

Nein. Es sind Bilder von einer Reise nach Griechenland. Siehe Category:Fingalo 2007g Fingalo 10:10, 29 September 2007 (UTC)


Hello Fingalo! Great photos from Ancient Pella. Can i use them to my website just for make it more beautiful? thank you. loufis81

Yes with http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/deed.en. Take my Name "Christian Bickel". Fingalo (talk) 17:52, 22 May 2009 (UTC)

Commons:Deletion requests/Image:Abu-ghraib-leash.jpgEdit

Re Commons:Deletion requests/Image:Abu-ghraib-leash.jpg If you disagree, please say why. Please do not remove without explanation. Thank you, -- Infrogmation 17:25, 1 October 2007 (UTC)

It's was a mistake Fingalo 18:13, 1 October 2007 (UTC)
OK, thanks. -- Infrogmation 18:30, 1 October 2007 (UTC)

Per KirkebyEdit

Hi Fingalo, with regret I see you actions against images from Denmark in respect of sculpture and (no) freedom of panorama. As far as the images are taken in the Netherlands (i.e. the city of Groningen) your opinion is wrong. In the Netherlands there is Freedom of Panorama for architecture and sculpture (as in Germany and Austria). Per Kirkeby's work is of course to be seen in the public space and that for years now. So I oppose your deletion requests (all 5 of them). Greetings--Gerardus 13:21, 2 October 2007 (UTC)

Same from me! -- Rüdiger Wölk 14:44, 2 October 2007 (UTC)

Freedom of panoramaEdit

Hi, could you please read Commons:Freedom of panorama before you nominate more mages sculptures permanently set on public places for deletion? Thanks, PatríciaR msg 14:49, 2 October 2007 (UTC)

Lies bitte den deutschen Artikel zur Panoramafreiheit [1] und prüfe doch bitte bevor Du einen Löschantrag stellst, in welchem Land das Werk steht. Denn das allein ist maßgeblich, ob wir ein Bild behalten dürfen oder nicht, und nicht das Herkunftsland des Künstlers! --Herbert Ortner 15:02, 2 October 2007 (UTC)

I will revert you page blankings and speedy close the nominations you made, ok? Removing the content of the deletion discussion pages is not making them disappear. Thank you for having reviewed your actions. PatríciaR msg 15:44, 2 October 2007 (UTC)

ok. Sorry for the mistake. Fingalo 15:56, 2 October 2007 (UTC)

Deletion requestsEdit

Do not nominate images for deletion without backing up your claims. It is not enough to say that someone is depicted and then nominate an image for deletion. Jeblad 17:08, 2 October 2007 (UTC)

I have kept the image of Knut Steen, but I would be very interested to hear why you nominated it for deletion. If there has been some communication with Knut Steen about this that information should be made avvailable, if there has not been such communication every picture at commons depicting a person should be nominated for deletion following your logic. Regards, Finn Rindahl 17:38, 2 October 2007 (UTC)
Hei Fingalo, ser av brukersiden din at du kanskje forstår norsk bedre enn engelsk. Jeg beklager at jeg ikke kan særlig godt tysk, jeg har likevel latt merke til din diskusjon med Andreas Borchardt og tror kanskje en oppklaring er på sin plass. Jeg reverterte ikke din "deletion request" for bildene av Knut Steen, men ettersom user:Nina-no skrev at hun hadde fått tillatelse til bruk av bildene fra Knut Steen avsluttet jeg slettediskusjonen med behold (kept) siden de lovparagrafer du oppga i nominasjonen ikke kommer til anvendelse her. Når en deletion request er avsluttet skal {{Delete}} fjernes fra de nominerte bildene. Det er ellers slik at for bilder av offentlige personer tatt på offentlig sted er det ikke nødvendig med eksplisitt tillatelse fra den avbildede person for å kunne lisensiere bildet under CC-BY-SA. Håper dette var til oppklaring, og beklager dersom du opplevde det som om jeg overkjørte deg i denne prosessen. Finn Rindahl 21:05, 2 October 2007 (UTC)

Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, genügt die Behauptung von user:Nina-no nicht. Vielmehr muss eine Erlaubnis des Abgebildeten via email an permissions@wikimedia.org vorliegen. Fingalo 15:01, 3 October 2007 (UTC)

"Det er ellers slik at for bilder av offentlige personer tatt på offentlig sted er det ikke nødvendig med eksplisitt tillatelse fra den avbildede person for å kunne lisensiere bildet under CC-BY-SA." Ich glaube das wenn wir einem Bild von einem öffentlich person an einem öffentliche Ort haben, mussen wir nicht eine Erlaubnis des Abgebildeten haben. Ich glaube auch dass ich nicht Deutsch schreiben kann... :-((
Norsk bokmål: Om Nina ikke hadde fortalt at hun hadde eksplisitt (muntlig) tillatelse hadde jeg kanskje bare stemt "keep" og latt diskusjonen fortsette, som en diskusjon om Knut Steen er en offentlig person avbildet ved en offentlig anledning. Jeg så imidlertid ikke noen hensikt med å la diskusjonen fortsette og valgte derfor å avslutte den. Om alle bilder av nålevende personer som ikke har sendt tillatelse til permissions@wikimedia.org skal slettes, må vi da fjerne hvert eneste bilde av politikere, musikere, skuespillere osv fra Commons. Jeg foreslår imidlertid at du tar opp dette anliggendet med en tyskspråklig administrator her på Commons, siden mine tyskferdigheter er for dårlige til at jeg kan være trygg på at vi forstår hverandre her
English: If Nina had not stated that she had an explicitt (oral) permission to use these images, I might have just voted "keep" and allowed the discussion to continue as a debate of whether Knut Steen is a public person depicted at a public venue. I saw no purpose, however, to let the discussion continue and chose to close it. If every picture of a living person who has not explicitly sent a permission to permissions@wikimedia.org should be deleted, we would have to remove every single image of politicians, musicians, actors etc from Commons. I suggest, however, that you bring your concerns to a german speaking administrator here at Commons, since my skills in German are lacking so much that I really don't feel confident that we are understanding each other here
. Finn Rindahl 19:44, 3 October 2007 (UTC)

Ich habe nichts gegen die Bilder. Ich will nur, dass das richtig läuft. Wenn das commons-conform ist, ist's ja ok. Nur hätte diese Diskussion in der Löschdiskussion erfolgen können. Im Übrigen: Dein Deutsch ist ordentlich, und den norwegischen Text kann ich gut lesen! :-)) Fingalo 19:53, 3 October 2007 (UTC)

Da holder jeg meg til norsk ;o) (jeg tror ellers jeg leser tysk rimelig greit, og kan bruker babelfish når det er noe jeg ikke skjønner) Ja, jeg ser i ettertid at det ville vært riktig å avklare dette tydeligere i slettediskusjonen før den ble avsluttet - det er likevel slik at det er så mange slettediskusjoner og så få administratorer at det kan være greit å avslutte opplagte diskusjoner raskt. En litt uventet effekt av at du nominerte bildet til sletting var at flere brukere faktisk oppdaget dette bildet, med dette som resultat. Ikke så galt at det ikke er godt for noe :-D Vennlig hilsen Finn Rindahl 20:15, 3 October 2007 (UTC)

Glückwunsch. Da es in ordnung ist, habe ich auch dafür gestimmt. Denn es ist wirklich sehr gut! Fingalo 20:20, 3 October 2007 (UTC)

Image Tagging Image:Kbh Heiberg 1.jpgEdit

العربية | asturianu | беларуская (тарашкевіца)‎ | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | español | euskara | فارسی | suomi | français | galego | עברית | magyar | italiano | 日本語 | 한국어 | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | polski | português | português do Brasil | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Warning sign
This media may be deleted.

Thanks for uploading Image:Kbh Heiberg 1.jpg. I notice the image page currently doesn't specify who created the content, so the copyright status is unclear. If you have not created this media yourself then you need to argue that we have the right to use the media on Wikimedia Commons (see copyright tagging below). If you have not created the media yourself then you should also specify where you found it, i.e., in most cases link to the website where you got it, and the terms of use for content from that page. If the content is a derivative of a copyrighted work, you need to supply the names and a licence of the original authors as well.

If the media also doesn't have a copyright tag, then you must also add one. If you created/took the picture, audio, or video then you can use {{self|cc-by-sa-3.0}} to release it under the Creative Commons Attribution-ShareAlike license or {{PD-self}} to release it into the public domain. See Commons:Copyright tags for the full list of copyright tags that you can use.

Note that any unsourced and untagged images will be deleted one week after they have been uploaded, as described on criteria for speedy deletion. If you have uploaded other media, please check that you have specified their source and copyright tagged them, too. You can find all your uploads using the Gallery tool. Thank you. --Filnik 17:00, 4 October 2007 (UTC)


Billed Anne Marie Carl-Nielse og Rudolf TegnerEdit

Disse to billeder (og andre) er en del af min privat collection, købt og betalt, go JEG gir lov til at visse dem...(jeg synes at jeg vil visse dem til nogle som ellers ikke har nogle muligheder for at se dem). Er der et eller andet copyright status/banner i staus junglen, der kan stemple og lovliggør denne handling. MVH --Graphicos 08:23, 5 October 2007 (UTC)


Image:Københavns_Hovedbanegård_02.jpgEdit

Image deletion warning Image:Københavns_Hovedbanegård_02.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this image, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue. If the file is up for deletion because it has been superseded by a superior derivative of your work, consider the notion that although the file may be deleted, your hard work (which we all greatly appreciate) lives on in the new file.
In all cases, please do not take the deletion request personally. It is never intended as such. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Graphicos 08:25, 8 October 2007 (UTC)

Kommersiele fotos af skulpturerEdit

Jeg forstår ikke helt din interesse for danske regler, og måske en manglende forståelse for dem.

Du skriver selv at de danske regler forbyder kommersielle billeder med en skulptur som hovedmotiv. dvs. at hvis jeg vil udgive en kunstkalender med udvalgte skulpturer skal det ske med kunstnerens godkendelse. Billeder stillet til rådighed for en ikke kommersiel udnyttelse og med det formål at dokumentere skulpturen falder ikke ind under omtalte.

--ProArtis.dk 10:31, 11 November 2007 (UTC)

Bilder, die für einen Kunstkalender nicht verwendet werden sürfen, dürfen auch bei commons nicht hochgeladen werden. Fingalo 11:28, 12 November 2007 (UTC)

Image:Kbh HC Andersen 4.jpgEdit

Image deletion warning Image:Kbh HC Andersen 4.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this image, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.
In all cases, please do not take the deletion request personally. It is never intended as such. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

This is an automated message from DRBot. (Stop bugging me!) 12:47, 19 March 2008 (UTC)


Image:Snæfellsnes04.JPGEdit

Image deletion warning Image:Snæfellsnes04.JPG has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this image, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.
In all cases, please do not take the deletion request personally. It is never intended as such. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Stebbiv 00:20, 28 April 2008 (UTC)

Image:Buchrücken.jpgEdit

беларуская (тарашкевіца)‎ | български | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Ελληνικά | English | Esperanto | español | فارسی | suomi | français | galego | hrvatski | magyar | íslenska | italiano | 日本語 | македонски | മലയാളം | Nederlands | norsk nynorsk | polski | português | português do Brasil | русский | sicilianu | slovenščina | svenska | українська | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−


There seems to be a problem regarding the description and/or licensing of this particular file. It has been found that you've added in the image's description only a Template that's not a license and although it provides useful informations about the image, it's not a valid license. Could you please resolve this problem, adding the license in the image linked above? You can edit the description page and change the text. Uploading a new version of the file does not change the description of the file. This page may give you more hints on which license to choose. Thank you.

This message was added automatically by Filbot, if you need some help about it, ask its master (Filnik) or go to the Commons:Help desk. --Filnik 14:07, 20 June 2008 (UTC)


Image:Saxo Grammaticus Buchrücken.jpgEdit

беларуская (тарашкевіца)‎ | български | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Ελληνικά | English | Esperanto | español | فارسی | suomi | français | galego | hrvatski | magyar | íslenska | italiano | 日本語 | македонски | മലയാളം | Nederlands | norsk nynorsk | polski | português | português do Brasil | русский | sicilianu | slovenščina | svenska | українська | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−


There seems to be a problem regarding the description and/or licensing of this particular file. It has been found that you've added in the image's description only a Template that's not a license and although it provides useful informations about the image, it's not a valid license. Could you please resolve this problem, adding the license in the image linked above? You can edit the description page and change the text. Uploading a new version of the file does not change the description of the file. This page may give you more hints on which license to choose. Thank you.

This message was added automatically by Filbot, if you need some help about it, ask its master (Filnik) or go to the Commons:Help desk. --Filnik 14:08, 20 June 2008 (UTC)

Image:Großherzoglich Hessische AusfVO zur GewO 056.jpgEdit

There is a problem about this scan, are you plan to make an OCR for wikisource ? Text captures are likely to be deleted. Greudin (talk) 18:55, 29 October 2008 (UTC)

OCR für wikisource ist in Arbeit. Fingalo (talk) 08:35, 30 October 2008 (UTC)

Hier ist das Ergebnis: Großherzoglich Hessische AusfVO zur GewO (1912) Fingalo (talk) 20:56, 9 November 2008 (UTC)


Image Tagging Image:Roskilde_Wiking02.jpgEdit

беларуская (тарашкевіца)‎ | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Ελληνικά | English | español | euskara | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | italiano | 日本語 | 한국어 | lietuvių | македонски | മലയാളം | मराठी | Plattdüütsch | Nederlands | norsk | polski | português | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | српски / srpski | svenska | Türkçe | українська | اردو | Tiếng Việt | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Warning sign
This media may be deleted.

Thanks for uploading Image:Roskilde_Wiking02.jpg. This image is missing permission information. A source is given, but there is no proof that the author or copyright holder agreed to license the file under the given license. Please provide a link to an appropriate webpage with license information, or send an email with copy of a written permission to OTRS (permissions-commons@wikimedia.org).

Unless the permission information is given, the image may be speedy deleted after seven days. Thank you. Siebrand 15:06, 15 November 2008 (UTC)

Please link imagesEdit

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Ελληνικά | English | Esperanto | español | فارسی | suomi | français | galego | עברית | magyar | íslenska | italiano | 日本語 | ქართული | 한국어 | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk | polski | português | português do Brasil | română | русский | slovenčina | slovenščina | српски / srpski | svenska | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | ಕನ್ನಡ | ತುಳು | +/−


Hello Fingalo!

Thank you for providing images to Wikimedia Commons. Please keep in mind that images uploaded to Commons should be useful to all users of Wikimedia projects. This is possible only if the images can be found by other people.

To allow others to find the images you uploaded here, the images should be in some place that can be found by navigating the category structure. This means that you should put the images into appropriate topic pages, categories, optionally galleries, or both of them (see Commons:Categories). To find good categories for your images, the CommonSense tool may help.

You can find a convenient overview of your uploaded files in this gallery.

The important point is that the images should be placed in the general structure somewhere. There are a large number of completely unsorted images on Commons right now. If you would like to help to place some of those images where they can be found, please do!

Thank you. BotMultichillT (talk) 08:57, 1 December 2008 (UTC)

Doch, ist kategorisiert in Category:Characters. Fingalo (talk) 07:17, 2 April 2009 (UTC)

Du hast die Kategorisierung erst nach dem Hinweis vorgenommen. --Leyo 08:13, 2 April 2009 (UTC)

Tschuldigung, ich habe nicht bemerkt, dass diese Nachricht vom November 2008 stammt. Fingalo (talk) 08:17, 2 April 2009 (UTC)

QICEdit

Thank you for clearing out much of the QIC backlog, but please remember to enter edit summaries for your changes, even if it's just one word (like "declined"). :) --Notyourbroom (talk) 20:53, 1 April 2009 (UTC)

Commons:Quality images candidates/candidate listEdit

Hello,

Could you write your comments in English please? Thanks, Yann (talk) 22:28, 1 April 2009 (UTC)

Hello, I corrected a slight tilt on File:Superphénix.jpg. Regards, Yann (talk) 14:53, 3 April 2009 (UTC)
In Commons:Quality_images_candidates/candidate_list#File:Superphénix.jpg, you voted Oppose mentioning a tilt, and then Support after I corrected it. So I think you meant to change your vote, but you forgot to strike your old vote. Thanks, Yann (talk) 17:52, 5 April 2009 (UTC)


File:Landakotskirkja01.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Landakotskirkja01.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

--JD554 (talk) 11:00, 24 July 2009 (UTC)


Hi Fingalo,
as of our policy I've added {{User category}} to most of your cats:Fingalo ... as they are usercats. As you may already know, that results in hiding this cat on the images that use it. --Túrelio (talk) 17:29, 9 November 2009 (UTC)

RenameEdit

Hi. Hope you can read this. If you add {{rename|new name}} we can move the file for you. --MGA73 (talk) 15:30, 21 November 2009 (UTC) Danke Fingalo (talk) 15:31, 21 November 2009 (UTC)

File:Sæmundur.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Sæmundur.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

--Fingalo (talk) 15:02, 22 November 2009 (UTC)

File:Sæmundur inn froði.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Sæmundur inn froði.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

--Fingalo (talk) 15:04, 22 November 2009 (UTC)

File:Saemundur 1.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Saemundur 1.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

--Fingalo (talk) 15:07, 22 November 2009 (UTC)


File:Reykjavík16.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Reykjavík16.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

JD554 (talk) 15:37, 28 January 2010 (UTC)


File:Broderfolkenes vel.jpgEdit

Copyright-problem.svg
Wikimedia Commons does not accept derivative works of non-free works such as File:Broderfolkenes vel.jpg. It only accepts free content, which is images and other media files that can be used by anyone, for any purpose. Reproductions of copyrighted works are also subject to the same copyright, and therefore this file must unfortunately be considered non-free. For more information, please read Commons:Derivative works and Commons:Freedom of panorama. You can ask questions about Commons policies in Commons:Help desk. The file you added will soon be deleted. If you believe this file is not a derivative work of a non-free work, please explain why on the file's talk page.

беларуская (тарашкевіца)‎ | български | čeština | dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | español | français | hrvatski | italiano | magyar | македонски | 日本語 | polski | português | português do Brasil | русский | slovenščina | suomi | svenska | ไทย | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

--94.193.242.248 23:34, 1 April 2010 (UTC)

File:Bregenz 01.jpgEdit

{{Autotranslate|1=File:Bregenz 01.jpg|base=Copyvionote}}--[[User:Jappalang|Jappalang]] ([[User talk:Jappalang|<span class="signature-talk">talk</span>]]) 22:41, 13 July 2010 (UTC)

Sorry, I failed to note that the sets only exist for their two years at the Bregenz Festival and are in public display at all time in their "life". Jappalang (talk) 05:09, 14 July 2010 (UTC)

Quality Image PromotionEdit

Faskruðsfjörður Franz Hospital.jpg
Your image has been reviewed and promoted
Congratulations! Faskruðsfjörður Franz Hospital.jpg, which was produced by you, was reviewed and has now been promoted to Quality Image status.

If you would like to nominate another image, please do so at Quality images candidates.

We also invite you to take part in the categorization of recently promoted quality images.

File:Skriðuklaustur01.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Skriðuklaustur01.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

--Fingalo (talk) 12:42, 5 August 2010 (UTC)


File:Skriðukloster02.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Skriðukloster02.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

--Fingalo (talk) 13:05, 5 August 2010 (UTC)

File:Skriðukloster03.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Skriðukloster03.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

--Fingalo (talk) 13:08, 5 August 2010 (UTC)

File:Stykkisholmur 03.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Stykkisholmur 03.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

--Fingalo (talk) 13:15, 7 August 2010 (UTC)

File:Stykkisholmur 10.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Stykkisholmur 10.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

--Fingalo (talk) 13:25, 7 August 2010 (UTC)

File:Djupivogur church 3.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Djupivogur church 3.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

--Fingalo (talk) 19:10, 7 August 2010 (UTC)

File:Grindavik Kirche 1.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Grindavik Kirche 1.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

--Fingalo (talk) 11:27, 8 August 2010 (UTC)

File:Grindavik Kirche 2.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Grindavik Kirche 2.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

--Fingalo (talk) 11:35, 8 August 2010 (UTC)

Deletion DiscussionsEdit

Hi. I suggest you take a look at Threshold of originality or en:Threshold of originality. Not everything that exists can be and is protected by copyright. We currently do not have specific rules on Iceland, but the assumption used for most other countries most likely applies here to: It needs a certain originality (artistic or creative work) for something to be protected by copyright. Ordinary buildings, which every architect can do and which share a common architecture fail to archieve that. --PaterMcFly (talk) 12:00, 8 August 2010 (UTC)

Ja, das gilt für "Häuser von der Stange". Aber bei größeren Gebäuden werden bereits in den Proportionen, der Fassadengestaltung und der Anordnung "schöpferische Leistungen" verlangt. Die Tatsache, dass jeder Architekt sowas erstellen kann, hat mit der Schöpfungshöhe nichts zu tun - alle studieren Architektur. Fingalo (talk) 12:25, 8 August 2010 (UTC)
Außerdem, wenn die Community den Bauwerken die Schöpfungshöhe abspricht, dann bleibt's halt. Fingalo (talk) 12:36, 8 August 2010 (UTC)
Einige sind sicher Grenzfälle, aber z.B. das ist doch wirklich etwas ganz gewöhnliches, oder? --PaterMcFly (talk) 13:08, 8 August 2010 (UTC)

Weiß nicht so recht. Die Fassadengestaltung durch die Fensteranordnung ist sooo gewöhnlich nicht. Um nicht missverstanden zu werden: Ich will nicht "fundamentalistisch" Bilder vertreiben. Wenn aber bei einem Bauwerk der Architekt namentlich genannt wird, oder der Architekt auf seiner Internetseite das Bauwerk als eigene Leistung besonders aufführt, dann ist das für mich schon ein Indiz, dass das nicht als "von der Stange" angesehen wird. Ein Löschantrag ist ein Diskussionsforum. Ich rette die Bilder, die ich vorschlage, auf die deutsche WP, zB. Siglingastofnun. Dort erhalten sie nach einer Weile einen bedingten Löschungsvermerk für den Fall, dass sie hier behalten werden, z.B. hier. Dann werden sie halt wieder gelöscht. Fingalo (talk) 13:22, 8 August 2010 (UTC)

Aha, Ok, dann verstehen wir uns hier schon eher. Deine Reihenlöschanträge gegen isländische Bauten sahen für mich zunächst leider schon wie Löschtrollerei aus. Da hätte ich wohl vorher einen Blick auf deine Benutzerseite und restlichen Beiträge werfen sollen, sorry. --PaterMcFly (talk) 07:30, 9 August 2010 (UTC)

Ich räume gerade mal die Kategorie Island auf, stelle für die rechtswidrigen bilder Löschanträge und bereinige und vervollständige die Kategorisierungen, da ich selbst viele Bilder dort auf meinen jährlichen Besuchen mache. Übrigens: Ein typisches Beispiel, wo auch ich bei einem größeren Bauwerk mangelnde Schöpfungshöhe anerkenne, ist in Category:Psychiatric Hospitals in Iceland zu sehen. Gegen Löschtrollerei spricht auch, dass eine Reihe meiner eigenen Bilder darunter ist, die ich in Unkenntnis der Rechtslage hier hochgeladen hatte. Fingalo (talk) 10:51, 9 August 2010 (UTC)


File:Lambafell 01.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Lambafell 01.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

--Fingalo (talk) 11:13, 9 August 2010 (UTC)

File:Lambafell 02.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Lambafell 02.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

--Fingalo (talk) 11:14, 9 August 2010 (UTC)

File:Lambafell 09.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Lambafell 09.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

--Fingalo (talk) 11:18, 9 August 2010 (UTC)

File:Lambafell 10.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Lambafell 10.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

--Fingalo (talk) 11:28, 9 August 2010 (UTC)

File:Lambafell 11.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Lambafell 11.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

--Fingalo (talk) 11:42, 9 August 2010 (UTC)

Rettung File:EuropeanParliament.jpg und File:Perlan.jpegEdit

Vielen Dank für's Retten. Im ersten Fall halte ich den Löschantrag für totalen Schwachsinn - wieso soll man in Frankreich keine Panoramen fotografieren und veröffentlichen dürfen? - beim zweiten scheint es wirklich so ein ubskures Gesetzt zu geben. Deswegen wurden auch schon meine Bilder von der Halgrimskirche gelöscht. Wenn Du es für sinnvoll halten solltest, daß ich die noch mal in die deutsche WikiPedia einstelle (rette), kann ich das auch gerne machen. Allerdings befürchte ich, daß auch hier die Rechtslage nicht anders ist und sie auch hier entfernt werden müßten, oder? Andreas Tille (talk) 11:15, 10 August 2010 (UTC)

Frankreich kennt keine Panoramafreiheit. Ich bin nur zufällig darauf gestoßen. Die Hallgrimskirchenbilder habe ich bereits hierhin gerettet. Guck mal, ob Deine dabei sind. Gegebenenfalls rufe sie auf und kontrolliere die Angaben. Übrigens gilt das Schutzlandprinzip, d.h. es gilt das Recht des Landes der Veröffentlichung. Und hier gilt die Panoramafreiheit. Commons ist aber international. Fingalo (talk) 11:25, 10 August 2010 (UTC)
Ich verstehe nicht mal den Begriff "Panoramafreiheit" und die sich daraus ergebenden Implikationen bezüglich des besagten Bildes erschließen sich mir auch nicht. Meine gelöschten Islandbilder sind nicht mit bei Deiner Rettungsaktion - aber ich werde sie bei Gelegenheit mal dort hinzufügen. Andreas Tille (talk) 08:09, 12 August 2010 (UTC)

Guck einfach mal unter Panoramafreiheit Fingalo (talk) 11:04, 13 August 2010 (UTC)

Ich habe mal mein erstes Bild [2] nach de.w.o hochgeladen. Leider funktioniert es nicht (oder nicht so), die Templates von commons.wikimedia.org für die Beschreibung zu verwenden und das Anlegen einer Template ist mir auch nicht gelungen. Hast Du eine Ahnung, wie ich meine übliche Template auch in der deutschen Wikipedia verwenden kann? Andreas Tille (talk) 13:51, 25 August 2010 (UTC)

Nö, ich versteh von sowas nix. Fingalo (talk) 14:40, 25 August 2010 (UTC)

File:Landsbókasafn01.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Landsbókasafn01.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

--Fingalo (talk) 15:01, 16 August 2010 (UTC)

File:Town hall Reykjavik.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Town hall Reykjavik.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

--Fingalo (talk) 18:15, 19 August 2010 (UTC)

File:Háteikskirkja02.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Háteikskirkja02.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

--Fingalo (talk) 11:30, 22 August 2010 (UTC)

File:Grand Hotel (1).jpgEdit

Hi, bitte frag den Original-Autor oder denjenigen, der das Bild transferiet hat, und nicht mich als Autor des Tools, das benutzt wurde. --Magnus Manske (talk) 15:06, 23 August 2010 (UTC)

Der sitzt auf flickr, wo ich nicht angemeldet bin. Und Salvor habe ich auch benachrichtigt. Fingalo (talk) 15:31, 23 August 2010 (UTC)

File:Ingolfur02.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Ingolfur02.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

--Fingalo (talk) 19:07, 28 August 2010 (UTC)

File:Ingólfur01.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Ingólfur01.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

--Fingalo (talk) 19:21, 28 August 2010 (UTC)

File:Reykholt 10.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Reykholt 10.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

--Fingalo (talk) 19:39, 1 September 2010 (UTC)

LöschanträgeEdit

Hallo, bitte prüfe bei den Grafiken von [[[User:Dipl-ing-metaller]] bei denen du einen Lösch-Baustein eingefügt hast, die angegebenen Links auf die Originalquelle. --Cepheiden (talk) 18:22, 6 September 2010 (UTC)

Sie sind alle hier zu finden. Fingalo (talk) 18:27, 6 September 2010 (UTC)
Auf Unterseiten, ich weiß, aber du hast überall "http://www.obeko.de/pages/de/technologien/thermisches-spritzen.php / http://www.obeko.de/media/ThermSpritzen/ThermSpritzen3.png" angegeben. --Cepheiden (talk) 18:29, 6 September 2010 (UTC)

Schäm. Copy and paste --- Fingalo (talk) 18:30, 6 September 2010 (UTC)

Bild-Lizenzen LöschanträgeEdit

Bild-LizenzenEdit

Hallo, meine neuen Bilder in Commons wurden von dir angemahnt. Die Bilder stammen wirklich von mir, ich betreue die Website von obeko und habe die Grafiken selbst erstellt. Ich habe auch ausdrücklich die Erlaubnis, die Bilder für Wikipedia zu verwenden, um die Artikel zu illustrieren. http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Contributions/Dipl-ing-metaller Bitte hilf mir, was nun zu tun ist. --Dipl. Ing. Metallveredelung und Beschichtungen (talk) 07:05, 7 September 2010 (UTC)

Da bin ich überfragt. Aber wende dich mit Deinem Problem am besten hierhin. Da wird das bereits diskutiert. Fingalo (talk) 07:30, 7 September 2010 (UTC)

File:Reykholt 08.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Reykholt 08.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

--Fingalo (talk) 15:05, 8 September 2010 (UTC)

File:Einar Jonsson01.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Einar Jonsson01.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Fingalo (talk) 19:32, 28 September 2010 (UTC)

File:Einar Jonsson05.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Einar Jonsson05.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Fingalo (talk) 19:47, 28 September 2010 (UTC)

File:Einar Jónsson02.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Einar Jónsson02.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Fingalo (talk) 19:57, 28 September 2010 (UTC)

File:Perlan_2.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Perlan_2.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

     Jim . . . . Jameslwoodward (talk to me) 22:53, 6 October 2010 (UTC)

Two things:Edit

A very minor point:

"Image is only free for non-commercial use until 70 years following the architect's death per COM:FOP#Iceland," is the opposite of what you want to say. "Until" means "up to the time of" or "before the specified time".

You might say,

"Image is only free for non-commercial use beginning 70 years following the architect's death per COM:FOP#Iceland."
thanks Fingalo (talk)

or,

"Iceland's FOP law prohibits commercial use until 70 years after the death of the architect."

More important, have you thought about becoming an Administrator? I am recruiting admins because we are falling behind in closing DRs and need help. I see that you have a good depth and breadth of experience. If you would like this, I would be happy to help with the process.      Jim . . . . Jameslwoodward (talk to me) 12:13, 7 October 2010 (UTC)

No. I can't english. Fingalo (talk) 19:25, 18 October 2010 (UTC)
English is not required. We have Administrators whose English is weaker than yours.      Jim . . . . Jameslwoodward (talk to me) 21:43, 18 October 2010 (UTC)


File:07Tirana_Universitaet_Teresa.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:07Tirana_Universitaet_Teresa.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Túrelio (talk) 11:22, 25 November 2010 (UTC)

Skua pictures questionEdit

Hi there, thanks for your lovely skua photos from Iceland. I do have a question about File:Skua 2.jpg and File:Skua 4.jpg, though. It seems as if the skua is displaying territorial behaviour and attacking the person in the picture. However, I wasn't there, so I can't say for sure. Would you be able to add a brief explanation? --Ranveig (talk) 16:49, 29 December 2010 (UTC)

De er riktig. Den kommer flygende dyp fra bagsiden og stiger umiddelbar bag hode opp. En gang sette jeg meg på huk. Skua komm for dyp. Plutselig stå jeg opp og kunne røre ved buken. (Unnskyld min dårlig norsk). Fingalo (talk) 17:19, 30 January 2011 (UTC)

Verzerrung in File:Quedlinburg Neue Straße.jpgHEdit

Hallo. Beim Bild File:Quedlinburg Neue Straße.jpg fällt mir eine Verzerrung auf: das Bild scheint am unteren Bildrand nach links "wegzurtuschen". Hast du da irgendwas nachbearbeitet oder wie kommt diese Verzerrung zustande? --Quedel (talk) 19:55, 28 February 2011 (UTC)

Das kommt wohl vom starken Weitwinkel. Ich werde es geraderücken. Fingalo (talk) 10:18, 18 March 2011 (UTC)

File:Ö 1.pngEdit

беларуская (тарашкевіца)‎ | български | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Ελληνικά | English | Esperanto | español | فارسی | suomi | français | galego | hrvatski | magyar | íslenska | italiano | 日本語 | македонски | മലയാളം | Nederlands | norsk nynorsk | polski | português | português do Brasil | русский | sicilianu | slovenščina | svenska | українська | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−


There seems to be a problem regarding the description and/or licensing of this particular file. It has been found that you've added in the image's description only a Template that's not a license and although it provides useful information about the image, it's not a valid license. Could you please resolve this problem, adding the license in the image linked above? You can edit the description page and change the text. Uploading a new version of the file does not change the description of the file. This page may give you more hints on which license to choose. Thank you.

This message was added automatically by Nikbot, if you need some help about it please read the text above again and follow the links in it, if you still need help ask at the ? Commons:Help desk in any language you like to use. --Nikbot

File:Arnarstapi 7.jpgEdit

Pay attention to copyright
File:Arnarstapi 7.jpg has been marked as a possible copyright violation. Wikimedia Commons only accepts free content—that is, images and other media files that can be used by anyone, for any purpose. Traditional copyright law does not grant these freedoms, and unless noted otherwise, everything you find on the web is copyrighted and not permitted here. For details on what is acceptable, please read Commons:Licensing. You may also find Commons:Copyright rules useful, or you can ask questions about Commons policies at the Commons:Help desk.

The file you added has been deleted. If you believe that the deletion was not in accordance with policy, you may request undeletion.

Wikimedia Commons takes copyright violations very seriously and persistent violators will be blocked from editing.

Afrikaans | العربية | asturianu | azərbaycanca | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | español | euskara | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | italiano | 日本語 | 한국어 | Lëtzebuergesch | македонски | മലയാളം | Bahasa Melayu | Malti | မြန်မာဘာသာ | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | polski | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | српски | svenska | тоҷикӣ | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

--Fingalo (talk) 14:07, 3 July 2011 (UTC)

File:Ísafjörður 32.JPGEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Ísafjörður 32.JPG has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

File:Ísafjörður 33.JPGEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Ísafjörður 33.JPG has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Fingalo (talk) 10:24, 3 August 2011 (UTC)

File:Skrúður 05.JPGEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Skrúður 05.JPG has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Fingalo (talk) 14:16, 8 August 2011 (UTC)

File:Papaver orientale 01.JPGEdit

Das hätte der Rotatebot auch für Dich erledigt. Ab Version 1.18 erfolgt das Drehen automatisch aus den Exif-Daten. Grüße -- RE rillke questions? 15:20, 8 August 2011 (UTC)

Immer hört man etwas Neues! :-) Fingalo (talk) 15:22, 8 August 2011 (UTC)
Ich hab noch eins falsch hochgeladen. Der Bot findet das offenbar nicht, und in deinem Link ist ein Rotatebot nicht zu finden! Also mach ichs wieder wie bisher zu Fuß. Fingalo (talk) 15:50, 8 August 2011 (UTC)
Einfach {{rotate|90}} auf die Dateibeschreibungsseite setzen. Dann landet es in einer Kategorie, die der Bot ca. 2x täglich absucht. -- RE rillke questions? 16:09, 8 August 2011 (UTC)

Au wei, da soll einer drauf kommen. Ich hab's mal gemacht. Fingalo (talk) 16:17, 8 August 2011 (UTC)

Ich dachte, Du hättest es gemerkt. Den Link habe ich oben hingesetzt, um zu zeigen, dass wir es noch mit MediaWiki 1.17 zu tun haben. -- RE rillke questions? 16:51, 8 August 2011 (UTC)

Nö, hatte ich nicht. Als ich sah, dass das bild quer lag, bin ich sofort auf die Originaldatei gegangen, hab sie gedreht und drübergeladen, ohne noch weiter auf den Seiteninhalt zu achten. Und nachher dachte ich, wer weiß, wann der Bot da irgendwas macht. Hiwe auf Commons ist man ja nicht so schnell, wie man an den abgeschlossenen Löschdiskussionen sieht, die dann noch nach einem Monat und später zu sehen sind. Fingalo (talk) 16:58, 8 August 2011 (UTC)

Wir bekommen täglich meist mehr als 100 Löschanträge. Und das sind meist nur die strittigen Sachen. Gelöscht werden täglich sicherlich über 400 Dateien. Die meisten kümmern sich gar nicht um ihre uploads geschweige das Urheberrecht. Was nicht sofort ausgemistet wird liegt dann auf unserer Müllhalde. Am 5. Juni muss was besonders passiert sein, da ist die Müllhalde 100x größer als üblich. -- RE rillke questions? 17:13, 8 August 2011 (UTC)

Ja, in letzter Zeit geht's deutlich rascher. Die Hallgrímskirche hat Monate da gestanden, obgleich es sich bei den (inzwischen gelöschten) Bildern um klare Urheberrechtsverletzungen gehandelt hat, bis ich irgendeinen Admin mal darauf hingewiesen habe. Da waren sie alle weg. Aber manchmal geht's halt auch in die Hose, so bei einem Bild meines Sohnes, das ebenfalls eine URV darstellt, weil es in Island keine Panoramafreiheit gibt. Ich hab' das Bild auf de.WP gerettet. In der Diskussion dachten die Diskutanten, es gehe um die beiden Figürchen vor dem Museum und lehnten ab. Der Admin entschied auch so. Aber um die ging's gar nicht, sondern um das Museum selbst, das der Bildhauer für sich entworfen hatte. Neuauflage der Debatte wurde nicht zugelassen. Naja - mir ist's egal. Früher gab's unter den Löschrichtlinien eine Option, eine ganze Gruppe en bloc zu löschen. Finde ich nicht mehr. Währe bei der Category:Einar Jónsson angebracht. Alle Bilder - außer das letzte aus USA - wurden in Reykjavík vor seinem Museum gemacht. Sie sind alle auf de.WP gerettet. Manchmal passiert mir das jetzt noch, wenn ich zu spät das zu späte Todesdatum ergoogle. Diese alle sind klare URV's. Ich habe sie selbst hochgeladen zu einer Zeit, als ich von den isländischen Sonderbestimmungen noch nichts wusste. Jetzt ist's mir zu mühsam, bei jedem das Formular da auszufüllen. Vielleicht nehme ich mal - weil's klar ist - {{copyvio}}. Das ist einfacher. Aber danke für die Erläuterungen. Fingalo (talk) 18:40, 8 August 2011 (UTC)

Sieh' mal auf meine Seite User talk:Rillke/AjaxMassDelete.js. Wenn Du JavaScript aktiviert hast, kannst Du es ganz leicht installieren. (Die Grafik oben rechts anklicken.) Danach gehst Du einfach zu der Kategorie und drückst den Knopf "perform batch task" und dann auf weiter. Dann kommt ein großer Kasten. Da wählst Du einfach ganz oben "select all", gibst eine Begründung ein und weiter und fertig. Kann ich auch machen. -- RE rillke questions? 18:48, 8 August 2011 (UTC)
Weil ich es gerade sehe: Die Version zu austesten hat noch einige Fehler und kann Kategorien noch nicht handeln. -- RE rillke questions? 19:17, 8 August 2011 (UTC)
Und das wird nicht funtionieren oder Du legst Dir eine Kopie in Deinem BNR an. -- RE rillke questions? 19:19, 8 August 2011 (UTC)

Irgendwie bekam ich das Kästchen erst mal nicht, sondern nur die Javascriptzeile. un dann heißt es: "Script asks for the contributor. Make sure you spell him/ her correctly", also habe ich mich da eingetragen. Jetzt habe ich das Kästchen, da kommen aber nur meine eigenen Bilder. Wenn ich "einfach zur Kategorie gehe, da ist kein Knopf "perform batch task". Wieso auch. Ich glaube, das ganze ist dermaßen umständlich, dass ich zu Fuß schneller damit durch bin, als mit der richtigen Installation des Programms. Fingalo (talk) 19:28, 8 August 2011 (UTC)

Du musst lediglich die letzte Änderung rückgängig machen zur Kategorie gehen und Please purge your browser’s cache. (You only need to do it once.)
Internet Explorer: Press Ctrl+F5
Mozilla Firefox: Microsoft Windows and Linux:
Hold down  Shift while clicking Reload (or press Ctrl+F5 or Ctrl+ Shift+R)

macOS:
+R (reload page) or + Shift+R (reload page and rewrite cache)

Opera/Konqueror: Press Ctrl+F5 or  Shift+F5
Apple Safari: Hold down  Shift+Alt while clicking Reload

Mac OS X:

++E (clearing browsercache) or +R (update)

Microsoft Windows:
Ctrl+R

Chrome: Ctrl+F5 or  Shift+F5 or hold down  Shift while clicking Reload
Note: in MacOS  Cmd for Ctrl

.

Aber wie gesagt das kann ich auch machen, wenn Du einverstanden bist. -- RE rillke questions? 19:31, 8 August 2011 (UTC)

Natürlich bin ich einverstanden. Nur das letzte Bild nicht, denn das ist ok. Fingalo (talk) 19:36, 8 August 2011 (UTC)

Hier ist der LA. -- RE rillke questions? 19:42, 8 August 2011 (UTC)

Sehr schön, aber die Uploader sind nicht informiert. Bei dreien bin ichs nicht (das sind die untersten in der Liste). (Außerdem informiere ih mich immer selbst, um den Erfolg zu überwachen) und Benutze {{delete|reason=Image is only free for non-commercial use until 70 years following the artist's death per [[COM:FOP#Iceland]].}} als Begründung. Hab's auf meiner Userseite hinterlegt.Fingalo (talk) 19:49, 8 August 2011 (UTC)

Ja das muss ich noch in meinem Script implementieren. Wenn es um die Uploads eines Benutzers geht, wird er auch benachrichtigt. -- RE rillke questions? 19:58, 8 August 2011 (UTC)

ok. Dann Danke und gute Nacht. Fingalo (talk) 20:00, 8 August 2011 (UTC)

Ich fliege jetzt nach Tromsø auf eine Tagung und komme erst Montag wieder. Dann werde ich mich um die Benachrichtigungen kümmern - wenn die Dateien dann noch da sind. Fingalo (talk) 04:08, 9 August 2011 (UTC)
Ich bin gleich im Urlaub aber die drei Benutzer sind seit gestern benachrichtigt. -- RE rillke questions? 08:42, 9 August 2011 (UTC)

Hi, du schreibst, alle Bilder wären nach de-WP "gerettet. Ich vermisse aber den "Konungur Atlantis", ehemals File:Einar Jónsson20.jpg. Kannst du bitte nochmal schauen, ob der wirklich auf de-WP vorhanden ist? Grüße --h-stt !? 13:04, 19 August 2011 (UTC)

Oh weh, die habe ich doch tatächlich geschlabbert! Fingalo (talk) 15:47, 28 August 2011 (UTC)
Soll ich einen Admin fragen, ob er sie transferieren oder temporär entlöschen soll? Und welche? siehe auch: User_talk:Rillke/Discuss/2011#Commons:Deletion_requests.2FFiles_uploaded_by_Category:Einar_J.C3.B3nsson -- RE rillke questions? 16:39, 28 August 2011 (UTC)
Sag mir doch bitte, welche Bilder außer der 20 fehlen. Ich bin in beiden Projekten Admin und kann alles wiederherstellen und transferieren. Hast du einen Überblick, welche der Bilder gerettet sind und ob ich bei mehr als dem einen nochmal ran muss? Grüße --h-stt !? 08:39, 29 August 2011 (UTC)

Ich hätt' schwören können, alle gerettet zu haben. Warum nur 2, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber alle, die in Commons:Deletion requests/Files uploaded by Category:Einar Jónsson verzeichnet sind, müssten nach de:Kategorie:Datei:Skulptur in Island. Fingalo (talk) 11:28, 30 August 2011 (UTC)

auf der Arbeitsliste Fehlende Bilder sind die bilder 11, 20, 25 und 33 aufgetaucht, die also zumindest nicht unter dem selben namen auf de verfügbar sind. --Akkakk (talk) 18:04, 30 August 2011 (UTC)

Auch unter keinem anderen Namen. Wenn's Probleme bereitet ... ich bin im Oktober wieder in Reykjavík und kann die Skulpturen noch mal aufnehmen. Fingalo (talk) 11:52, 1 September 2011 (UTC)

Nein, du musst nichts neu fotografieren. Nur kurz Bescheid sagen ob nach deinem Wissen noch mehr als die vier Bilder 11, 20,25 und 33 fehlen. Dann können wir alle fehlenden mit ein paar Mausklicks wieder herstellen. Grüße --h-stt !? 08:59, 5 September 2011 (UTC)

Hab' ich doch am 30. August, 4 Edits weiter oben. Fingalo (talk) 09:32, 5 September 2011 (UTC)

Hallo, gute Nachrichten: Saibo hat sich die Mühe gemacht, die Dateien zu transferieren. Stehen die Skulpturen/ Bauten alle in Island? (Kategorisierung) -- RE rillke questions? 22:54, 15 September 2011 (UTC)
Bei de:Datei:EinarJonssonEarth.jpg müssen wir noch wisssen wo das Ding steht. Öffentlich? Im Park? Bitte einfach in die Dateibeschriebung schreiben. Viele Grüße --Saibo (Δ) 00:41, 16 September 2011 (UTC) Bitte auch bei de:Datei:EinarJonsson04.jpg und de:Datei:SculpturEinarJonsson.jpg - und eigentlich bei allen in de:Kategorie:Datei:Skulptur von Einar Jónsson in Island - es muss klar sein, dass die Skulptur den Anforderungen der deutschen Panoramafreiheit genügt - also hier insbensodere, dass die Skulpturen öffentlich zugänglich (nicht in Privatpark, Museum) stehen. Danke. Und das nächste Mal bitte aufpassen. ;) Denn: So wirklich rentieren tut sich das Verschieben nicht. Ich habe ca. 2,5 Stunden hochgeladen (5,4 Minuten pro Bild) und dafür mit Rillke zusammen ca. 1h ein Script gebastelt, damit es schneller geht. Viele Grüße --Saibo (Δ) 01:04, 16 September 2011 (UTC)
Vielen Dank. Die Skulpturen stehen alle in einem öfentlich zugänglichen Museumspark vor dem Museum. Sie stehen alle in Island, Reykjavík. EinarJonssonEarth ist freigestellt, aber auch im Park. Es ist die gleiche Skulptur wie Einar_Jónsson06.jpg. Fingalo (talk) 07:33, 19 September 2011 (UTC)
Alles klar. Ich habe noch etwas die Syntax korrigiert.
Übrigens: Der korrekte HTML-Code für einen Zeilenumbruch heißt <br /> - nicht </br>. Der Schrägstrich muss hinten hin. :-) Viele Grüße --Saibo (Δ) 22:13, 19 September 2011 (UTC)

ArngerðareyriEdit

Hi! Ich habe die Beschreibung zu deinem File geaendert. Das Haus wurde erst 1920 errichtet und die Scheune daneben 1900. Die restlichen Haeuser die sich auf dem Grund befunden haben wurden auf grund von Holzknappheit abgetragen und sozusagen mit umgezogen bzw an anderer Stelle neu aufgebaut. Wir sind dabei eine HP f]ur unser Haus zuerstellen auf der du dann die Geschichte nachlesen kannst falls interesse besteht.

File:Knarrarosviti 2.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Knarrarosviti 2.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Fingalo (talk) 22:06, 13 October 2011 (UTC)

File:Reykholt 02.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:Reykholt 02.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Fingalo (talk) 12:34, 18 October 2011 (UTC)

BenachrichtigungEdit

Hi Christian,

ich wollte Dich nur bescheid sagen, dass Du dich nicht selbst benachrichtigen musst, es aber natürlich gern darfst. Wenn Du es nur für archivarische Zwecke machst, kann ich Dir Dein Datei-Logbuch empfehlen. Da ist alles drin, was Du jemals hochgeladen hast. Grüße und happy-upload-n-delte -- RE rillke questions? 13:27, 18 October 2011 (UTC)

Ich weiß. Aber so kann ich am einfachsten Kontrollieren, was aus meinen Löschanträgen hier geworden ist. Fingalo (talk) 14:42, 19 October 2011 (UTC)


Notification about possible deletionEdit

Commons-emblem-issue.svg
Some contents have been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether they should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at their entry.

If you created these pages, please note that the fact that they have been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with them, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

DankeEdit

Ich habe dein Bild http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cow_in_Iceland.jpg in einen blog post hier benutzt: http://aonghus.blogspot.com/2012/04/laethanta-na-bo-riabhai.html Hoffe, ich habe es lizenz gemaess bezeichnet. Aonghus


Notification about possible deletionEdit

Commons-emblem-issue.svg
Some contents have been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether they should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at their entry.

If you created these pages, please note that the fact that they have been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with them, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

JD554 (talk) 10:30, 24 April 2012 (UTC)

File:Rorschach 01.jpgEdit

Hallo Fingalo, falls "Christian Bickel" nicht der Name des Künstlers ist, solltest du dessen Namen noch in die Beschreibung setzen, weil dies i.a. für die Berufung auf Panoramafreiheit erforderlich ist. --Túrelio (talk) 19:40, 7 October 2012 (UTC)

Notification about possible deletionEdit

Commons-emblem-issue.svg
Some contents have been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether they should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at their entry.

If you created these pages, please note that the fact that they have been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with them, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Affected:


Yours sincerely, 90.184.205.91 17:46, 30 November 2012 (UTC)

File:Gaimard07.jpgEdit

Hi, Christian Bickel, is this Jón Thorsteinsson or Joseph Paul Gaimard?

He is Jón Thorsteinsson! Fingalo (talk) 15:33, 22 January 2013 (UTC)

Notification about possible deletionEdit

Commons-emblem-issue.svg
Some contents have been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether they should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at their entry.

If you created these pages, please note that the fact that they have been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with them, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Affected:

And also:

Yours sincerely, Stefan4 (talk) 23:24, 2 December 2012 (UTC) Hello, My name is Duane Hurst and I recently made a free (non-commercial) English web site to share information with people. I added links to your Wikipedia/Wikimedia freeware picture. I also gave credit to you on my web pages for your work. Thank you for sharing with the public. My website is:

http://www.freeenglishsite.com/

I add pictures such as yours to one of the following major sections of my site: 1. World section - contains information and over 10,000 images of every world country and territory. Link at: http://www.freeenglishsite.com/world/index.htm

2. USA section - contains information and images of every USA state and territory. Link at: http://www.freeenglishsite.com/world/usa/index.htm

3. English section - "Mel and Wes" lessons in conversation format. Stories are located in various USA states and world countries such as China, England, Germany, Japan, Mexico and Thailand. Each lesson has many slang terms and idioms, which I link to my Slang Dictionary. This eventually will have over 5,000 terms. Currently, it has about 3,000 slang and idioms. I regularly add new lessons and slang terms. Link at: http://www.freeenglishsite.com/english/lessons/index.htm Slang Dictionary link at: http://www.freeenglishsite.com/english/slang/Eslang_a.htm

Prior to retirement, I taught English at several private and public universities in the United States.

Please share this free site with your friends. I hope all will enjoy the pictures and find the English information useful. Sincerely,  Duane Hurst in Utah, USA

Email address: duanerhurst@freeenglishsite.com--75.169.12.223 12:54, 5 December 2012 (UTC)

File:07Patras Bruecke01.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:07Patras Bruecke01.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Veggies (talk) 12:14, 16 January 2013 (UTC)

File:07Patras Bruecke02.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:07Patras Bruecke02.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Veggies (talk) 12:14, 16 January 2013 (UTC)

File:Hveragerði Hrýli.jpgEdit

Hallo Fingalo,

ich habe Ihr ausgezeichnetes historisches Bild des Geysers Hrýli / Grýla bei Hveragerði meiner Website www.volcanic-springs.com hinzugefügt. Vielen Dank für die Bereitstellung unter Wikimedia Commons! Grüße Dirk

Publication of your photo, statue of Antinous from Delphi.Edit

Hello

I am an archaeologist working in northern England and have just completed a new book entitled ‘Hadrian and his Wall’. The first part is a biography of Hadrian, and in this I would very much like to use your photo of the statue of Antinous from the Temple of Apollo, Delphi. Given that you have placed the image on Wikimedia, I hope this will be okay, and by way of thanks I would like to send you a copy of the book when it is published. If you would like a copy of the book please let me know the address I should send it to.

The image will be credited as ‘Photo: Fingalo/Wikimedia’, unless you advise me otherwise.

To ensure I get it promptly, I would be very grateful if you could please copy any reply to paulfrodsham@hotmail.com .

Thank you very much.

Best wishes

Paul Frodsham

The image will be credited as ‘Photo: Christian Bickel.
Thank you for the offer, but I have no use for the book.
Best wishes

Fingalo (talk) 15:03, 4 February 2013 (UTC)

WilseEdit

Hei, jeg lurer på om ikke File:Jnwilse.jpg er laget av Vebjørn Sand, slik det fremgår av denne siden: [3]. I så fall bør den slettes. Vennlig hilsen, --Bygdeknøl (talk) 21:59, 23 May 2013 (UTC)

Bildrechte für FilmEdit

Lieber Figalo,

ich arbeite zur Zeit für eine luxemburgische Filmproduktionsfirma und wir würden wirklich sehr gerne Ihr Bild "Mostar Pielo Polje 01.jpg" in unserem neuen Filmprojekt "FIEBER" von Elfi Mikesch verwenden. Gilt das Copyright noch unter den selben Konditionen? Ich möchte nur auf Nummer sicher gehen, dass wir hier keine Rechteübertretung begehen. Wollen sie dann als "Christian Bickel" im Abspann genannt werden? Falls Sie darüber Bescheid wissen, könnten Sie mir vielleicht auch sagen, ob es für uns ein Problem werden könnte, das es eine Deutsche Lizenz ist? Immerhin wollen wir den Film ja weltweit vertreiben. (Falls Sie nicht Bescheid wissen, stürze ich mich selbst in die unendlichen Weiten des Copyrights :) ) Ich würde mich wirklich sehr über eine Antwort freuen und verbleibe mit freundlichen Grüßen, Lisa Hasenhütl (3.AD) lisa.hasenhuetl@amourfoufilm.com 2001:7E8:C0CC:B401:7ACA:39FF:FEAF:8BFE 08:41, 24 June 2013 (UTC)

Kein Problem. Hier können Copyright-Konditionen nicht geändert werden. Mir persönlich ist's egal, ob ich im Abspann genannt werde - liest eh niemand. Aber es ist gesetzlich vorgeschrieben - und da ist "Christian Bickel" richtig. Die internationale Verwendung ist für jedermnn frei. Fingalo (talk) 13:50, 8 July 2013 (UTC)

File:07Veria Paulus03.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:07Veria Paulus03.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Eleassar (t/p) 22:52, 5 October 2013 (UTC)

File:07Veria Paulus04.jpgEdit

Commons-emblem-issue.svg
File:07Veria Paulus04.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Eleassar (t/p) 08:42, 7 October 2013 (UTC)

Notification about possible deletionEdit

Commons-emblem-issue.svg
Some contents have been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether they should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at their entry.

If you created these pages, please note that the fact that they have been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with them, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Affected:

Eleassar (t/p) 07:40, 15 October 2013 (UTC)

Notification about possible deletionEdit

Commons-emblem-issue.svg
Some contents have been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether they should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at their entry.

If you created these pages, please note that the fact that they have been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with them, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Affected:


Yours sincerely, Eleassar (t/p) 08:03, 15 October 2013 (UTC)

Notification about possible deletionEdit

Commons-emblem-issue.svg
Some contents have been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether they should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at their entry.

If you created these pages, please note that the fact that they have been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with them, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Affected:

And also:

Notification about possible deletionEdit

Commons-emblem-issue.svg
Some contents have been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether they should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at their entry.

If you created these pages, please note that the fact that they have been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with them, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Affected:

And also:

Notification about possible deletionEdit

Commons-emblem-issue.svg
Some contents have been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether they should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at their entry.

If you created these pages, please note that the fact that they have been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with them, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Affected:

And also:

Nutzung des Bildes der Ioannia Insel für einen nicht-kommerziellen Reiserouten FlyerEdit

Hallo Fingalo ("Christian Bickel"?), gern möchte ich fragen, ob es möglich wäre die Nutzungserlaubis für das Bild "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/07Joannina_Nesi01.jpg" zu erhalten. Der Flyer entsteht innerhalb des EU-geförderten CultTour Projektes (www.culttour.eu) und soll einige der "garden and open space heritage sites", d.h. historischen Gärten und Freiräume die zum Kulturellen Erbe der Länder Griechenland, Italien, Rumänien und Bulgarien zählen, miteinander in einer Reiseroute verbinden. So soll nachaltiger Tourismus gefördert und diese oft vernachlässigte, jedenfalls nicht so sichtbare Kulturerbekategorie mehr ins Bewusstsein von Reisenden gerufen werden. Vier Flyer entstehen insgesamt. Sie werden alle auf der Projektwebseite downloadbar sein und in relative kleiner Auflage einmal gedruckt (je ca. 2000St.). Der Flyer, der die Ioannia Insel (Kulturerbe, da als historische (spirituelle - wegen der Klöser) Kulturlandschaft) vorstellt wird der sogenannte transnationale Flyer sein und die vier genannten Länder verbinden. Für das Bild der Ionannia Insel würde Ihr Name dann im Impressum genannt werden, um Ihnen das copyright zu sichern. Wären Sie einverstanden?

Kein Problem, die Datei ist bei Namensnennung des Fotografen "Christian Bickel" frei verfügbar. Fingalo (talk) 08:33, 6 January 2015 (UTC)

Notification about possible deletionEdit

 
Some contents have been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether they should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at their entry.

If you created these pages, please note that the fact that they have been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with them, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Affected:


Yours sincerely, Stefan4 (talk) 18:21, 19 August 2014 (UTC)

File:07Tirana Universität01.jpgEdit

 
File:07Tirana Universität01.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Glorious 93 (talk) 17:33, 22 May 2015 (UTC)

Notification about possible deletionEdit

 
Some contents have been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether they should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at their entry.

If you created these pages, please note that the fact that they have been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with them, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Affected:


Yours sincerely, Dereckson (talk) 20:42, 10 September 2015 (UTC)


Notification about possible deletionEdit

 
Some contents have been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether they should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at their entry.

If you created these pages, please note that the fact that they have been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with them, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

JarektBot (talk) 15:11, 16 September 2015 (UTC)

File:07Tirana Oper Mosaik.jpgEdit

Wikimedia Commons does not accept derivative works of non-free works such as File:07Tirana Oper Mosaik.jpg. It only accepts free content, which is images and other media files that can be used by anyone, for any purpose. Reproductions of copyrighted works are also subject to the same copyright, and therefore this file must unfortunately be considered non-free. For more information, please read Commons:Derivative works and Commons:Freedom of panorama. You can ask questions about Commons policies in Commons:Help desk. The file you added will soon be deleted. If you believe this file is not a derivative work of a non-free work, please explain why on the file's talk page.

беларуская (тарашкевіца)‎ | български | čeština | dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | español | français | hrvatski | italiano | magyar | македонски | 日本語 | polski | português | português do Brasil | русский | slovenščina | suomi | svenska | ไทย | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Yours sincerely, Themightyquill (talk) 10:23, 2 November 2015 (UTC)

File:07Tirana Oper Mosaik.jpgEdit

 
File:07Tirana Oper Mosaik.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

JuTa 20:24, 2 November 2015 (UTC)

File:Kbh Christian IX 1.jpgEdit

 
File:Kbh Christian IX 1.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Elisfkc (talk) 05:07, 9 June 2016 (UTC)

Scratching deletion request, since it was undeleted. Elisfkc (talk) 05:11, 9 June 2016 (UTC)

Verwendung von Bildern des Álfasteins in Kópavogur bei ÁlfholsvegurEdit

Lieber Fingalo/Christian Bickel,

wir würden Ihre Bilder des Álfasteins bei Kópavogur bei Álfholsvegur gerne in einer Kinderquizsendung im Fernsehen verwenden. Könnten Sie mir eine kurze Nachricht an harricot@web.de schicken, damit ich Ihnen nähere Informationen zusenden kann?

Vielen Dank und beste Grüße, Heiko aka Harricot

Notification about possible deletionEdit

 
Some contents have been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether they should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at their entry.

If you created these pages, please note that the fact that they have been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with them, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Affected:


Yours sincerely, Rodrigolopes (talk) 10:53, 16 August 2016 (UTC)

File:Jnwilse.jpgEdit

 
File:Jnwilse.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

4ing (talk) 21:39, 27 December 2016 (UTC)

File:07Durres06.jpgEdit

 
File:07Durres06.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this file, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Halavar (talk) 13:01, 13 February 2017 (UTC)

Notification about possible deletionEdit

 
Some contents have been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether they should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at their entry.

If you created these pages, please note that the fact that they have been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with them, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Affected:


Yours sincerely, Themightyquill (talk) 19:00, 11 March 2017 (UTC)

Notification about possible deletionEdit

 
Some contents have been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether they should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at their entry.

If you created these pages, please note that the fact that they have been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with them, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Affected:


Yours sincerely, Themightyquill (talk) 19:01, 11 March 2017 (UTC)

Notification about possible deletionEdit

 
Some contents have been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether they should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at their entry.

If you created these pages, please note that the fact that they have been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with them, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Affected:


Yours sincerely, Themightyquill (talk) 19:03, 11 March 2017 (UTC)

Notification about possible deletionEdit

 
Some contents have been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether they should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at their entry.

If you created these pages, please note that the fact that they have been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with them, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Affected:


Yours sincerely, Themightyquill (talk) 19:09, 11 March 2017 (UTC)

Notification about possible deletionEdit

 
Some contents have been listed at Commons:Deletion requests so that the community can discuss whether they should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at their entry.

If you created these pages, please note that the fact that they have been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with them, such as a copyright issue.

Please remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

Afrikaans | العربية | беларуская (тарашкевіца)‎ | български | বাংলা | català | čeština | dansk | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Zazaki | Ελληνικά | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | íslenska | italiano | 日本語 | 한국어 | 한국어 (조선) | македонски | മലയാളം | Plattdüütsch | Nederlands | norsk nynorsk | norsk | occitan | polski | پښتو | português | português do Brasil | română | русский | sicilianu | slovenčina | slovenščina | shqip | српски / srpski | svenska | ไทย | Türkçe | українська | Tiếng Việt | 中文 | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−

Affected:


Yours sincerely, ديفيد عادل وهبة خليل 2 (talk) 09:23, 16 April 2017 (UTC)

Your VFC installation method is deprecatedEdit

Hello Fingalo, we are aware that using the old installation method of VFC (via common.js, which you are using) may not work reliably anymore and can break other scripts as well. A detailed explanation can be found here. Important: To prevent problems please remove the old VFC installation code from your common.js and instead enable the VFC gadget in your preferences. Thanks! --VFC devs (q) 16:23, 22 May 2017 (UTC) Hallo Fingalo, wir sind uns bewusst, dass die Verwendung der alten Installationsmethode von VFC (via common.js, die Sie verwenden) nicht mehr zuverlässig arbeiten und auch andere Skripte brechen kann. Eine ausführliche Erläuterung finden Sie hier. Wichtig: Um Probleme zu vermeiden, entfernen Sie bitte den alten VFC-Installationscode von Ihrem common.js und aktivieren Sie stattdessen das VFC-Gadget in Ihren Einstellungen. Vielen Dank! --VFC devs (q) 16:23, 22. Mai 2017

A barnstar for you!Edit

  The Original Barnstar
Hello,

Danke! for posting your picture of Önundarfjörður (Iceland). I think the tower is the old whaling station, correct? I just would like to confirm if my assumption is right. I understand written Norwegian/German too. Vielen Dank. Lex (Niederlände) LEXsample (talk) 14:35, 1 October 2018 (UTC)

Return to the user page of "Fingalo".