User talk:Natuur12

The file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike LicenseEdit

Hello. According to the Creative Commons Attribution-Share Alike License You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.

As long as you give credit which I did.

So why did you remove the Fanta logo file? — Preceding unsigned comment added by FoldupLeak (talk • contribs) 22:13, 29 July 2016 (UTC)

Jouw actieEdit

Natuur12, ik ben erg teleurgesteld in de manier waarop je je voor het karretje van derden hebt laten spannen. Want waar ging het nu helemaal om? Twee files in een onderhoudscategorie. Als je mijn uploads had nagekeken, had je gezien dat er geen reden was voor zo'n extreme actie. Ik zou toch van je moeten kunnen verwachten dat je als scheidsrechter de dingen wat afstandelijker beschouwt en dat je de zaken in perspectief probeert te zien.

Bovendien ben ik teleurgesteld in het feit dat je hier zegt dat ik ook op je Nederlandse discussie pagina kan reageren, maar als ik dat doe wis je resoluut mijn reactie. Inconsequent. Jan Arkesteijn (talk) 09:50, 10 January 2017 (UTC)

Beste Jan Arkesteijn,
Er is je een vrij zware maar vooral bijzonder duidelijke sanctie opgelegd. Je mag géén afbeeldingen overschrijven wanneer het niet op je eigen uploads gaat. Doe je dat toch en maak je gebruik van het recht om jezelf in de voet te schieten, dan zijn de gevolgen voor jezelf. In dit geval een blokkade van 1 maand en daarbij moet ik wel zeggen dat ik hiermee nog heel soepel ben geweest. Ik weet wel dat menig mod veel langer blokt bij een herhaalde overtreden.
Je speculeert nu over wat ik wel en niet bekeken heb en je gaat voorbij aan de uitleg die ik je op je overlegpagina gegeven hebt. Een maatregel/sanctie heeft overduidelijk een beperkend karakter. Dat betekent dat je bepaalde dingen die andere wel mogen niet meer mag met als gevolg dat je ook geen goede of neutrale bewerkingen meer mag doen wanneer een bepaalde bewerking onder je restrictie valt. Anders is het geen maatregel/sanctie want die slechte bewerkingen mag niemand doen. (Immers, maatregelen hebben een beperkend karakter.) Je bent geïnformeerd waarom deze restrictie is opgelegd. Namelijk omdat de goed/fout ratio vrij slecht was en omdat je weigerde je neer te leggen bij onze richtlijn. Het is dan ook onnavolgbaar dat er geen reden voor deze blokkade was of dat ik me voor het karretje van derden heb laten spannen. Jij, en jij alleen bent verantwoordelijk voor het eigen handelen.
Wat betreft je tweede alinea, ik stel nergens dat je op mijn NL-overlegpagina kan reageren als je een probleem op Commons hebt. Wel staat er op mijn GP dat je me op NL-wiki aan kan spreken als je daar wat nodig hebt. Jij had echter wat nodig op Commons en die categorie berichten valt er niet onder.
Je bent geen beginner en je bent ook niet dom. Hoe bestaat het dat je dan toch niet lijkt te beseffen dat je een sanctie niet even naast je neer kan leggen. Natuur12 (talk) 16:42, 10 January 2017 (UTC)

Ik denk dat je de betekenissen van policy en guideline verwisselt, Natuur12. Je spreekt over een guideline alsof het een policy is. Eerder schreef je ook al: "because a significant amount off overwrites were against policy", er is echter geen policy op dat gebied. Maar ja, ik weet ook wel dat a significant amount of overwrites were against guideline zwak klinkt. Laten we wel wezen, als het overschrijven van bestanden zó wordt veroordeeld dan had de gemeenschap dat al lang via het gebruikersprofiel aan banden gelegd. Ik ben er bij het ontwerp van Commons niet bij geweest, maar het zou mij niet verbazen als men de overschrijf-optie juist als een positief kenmerk zag in plaats van een te bestrijden overlast. Ik wens jullie succes, want ik ga er van uit dat jullie nu de andere gebruikers op dezelfde manier het vuur aan de schenen gaan leggen. Dat zijn er nog heel wat, met Fae als absolute topoverschrijver. Ik hoop niet dat je daar een maagzweer aan overhoudt.

P.S. De mate waarin een maatschappij een uitzichtloze sanctie als gerechtvaardigd beschouwt geeft een indruk van haar beschaving.

Jan Arkesteijn (talk) 15:11, 11 January 2017 (UTC)

Een teleurstellende stilte. Jan Arkesteijn (talk) 15:38, 31 January 2017 (UTC)

Wrong person on the picture, thats why delete requestsEdit

Hello. Please check https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Deletion_requests/File:Il_solamente_tuo_Mike_Horn.jpg. Thanks. --KurtR (talk) 21:25, 23 January 2017 (UTC)

Hi, another admin will take a look in due course but now I do understand your deletion rational. Natuur12 (talk) 21:27, 23 January 2017 (UTC)

Bergshoeff/Den BoerEdit

Hoi Natuur12, ik heb per ongeluk zowel File:Burgemeester W. den Boer.jpg als File:W. den Boer.jpg geüpload. De eerste kan weg. Tot overmaat van ramp blijkt de bron ook nog onjuist want de afgebeelde persoon blijkt burgemeester nl:Ad Bergshoeff te zijn (zie ook [1]). Dus de overgebleven afbeelding zou ik daarom graag hernoemd worden. Kun jij dat regelen? - Robotje (talk) 15:39, 25 January 2017 (UTC)

Hi Robotje,
Het is geregeld. Ik heb de oudste upload behouden. Natuur12 (talk) 15:46, 25 January 2017 (UTC)
Het is dus File:Burgemeester Ad Bergshoeff.jpg geworden. Bedankt. - Robotje (talk) 15:50, 25 January 2017 (UTC)


Category:Writers from the Netherlands to be categorised by nameEdit

As you like. But it is not "nonsense".

These categories existed for Belarus, Russia, Ukraine.

I added France, Italy, Germany, Norway, and the Netherlands.

Best Palamède (talk) 16:34, 7 February 2017 (UTC)

It is nonsense. Please undo the nonsense edits that you have done. Natuur12 (talk) 16:36, 7 February 2017 (UTC)
It is now more difficult to look at writers via the tree of categories. For instance, if I would be looking for a female writer of which I only would know the name is something like Bourgogne, I would have to look in 4 categories: Writers from the Netherlands, Writers from the Netherlands by name, Female writers from the Netherlands and Writers from the Netherlands to be categorised by name. That is a bit too much: 2 categories should be enough. (Moreover: it's a bit stupid to construct 470 categories that each contain only 1 image -mostly not from the most important writers.) I would also favour returning these 470 images to the category Writers from the Netherlands. Vysotsky (talk) 16:45, 7 February 2017 (UTC)
Return to the user page of "Natuur12".